Twence mestverwaarding komt dichterbij

De provincie Overijssel wil meewerken aan de bouw van de mestverwaardinginstallatie van Twence. Daarvoor gaat de provincie een zogenoemde PIP, een bestemmingsplan, maken.

De stukken liggen ter inzage van 9 augustus tot en met 19 september. Op dinsdag 24 juli organiseert de provincie een inloopbijeenkomst waarbij de plannen worden toegelicht. Dan is er ook de mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Half december beslist de provincie of het bestemmingsplan en de vergunning definitief worden. Daarna kan Twence beginnen met de bouw van de installatie.

Meer over: Nieuws | Verwerken
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: