Aanleg monstername-infrastructuur mestkeldergassen

Ingenieursbureau Tauw is in opdracht van FarmGasLive gestart met het aanleggen van een monstername-infrastructuur in twee melkveestallen, waarmee gedurende een jaar de concentraties van mestkeldergassen gemeten worden.

In het voorjaar van 2019 werd de Nederlandse veehouderij opgeschrikt door een explosie in een stal in Markelo. Daarbij kwamen 22 koeien om het leven, waarvan er 16 direct in de mest verdronken doordat de emissiearme vloer instortte. Uit een onderzoek van de Omgevingsdienst Twente blijkt nu dat de explosie kon ontstaan als gevolg van specifieke omstandigheden, die echter niet zeer bijzonder waren.

De explosie van mestgassen in de mestkelder in Markelo was al in 2016 in een rapport van de brandweer benoemd als risico, meldt dagblad Tubantia. In dit rapport staat ondermeer dat mest vaak langdurig in diepe, relatief warme mestkanalen onder de stal wordt opgeslagen, waarbij zich onder andere methaangas vormt. Door de verplichting van emissiearme vloeren in nieuwe stallen, is er mogelijk een grotere kans dat methaangas zich ophoopt door gebrek aan natuurlijke ventilatie. Daardoor kan het risico op een explosie of ontbranding toenemen. Ook wordt in moderne stallen steeds meer techniek en procesautomatisering toegepast (vaak verspreid door de stal), wat de kans op oververhitting en/of kortsluiting verhoogt.

In het kader van een kelderlucht-meetproject heeft FarmGasLive Tauw gevraagd om voor twee melkveestallen een monstername-infrastructuur op te zetten die de concentraties mestkeldergassen in kaart brengt: één voor een melkveestal met een emissiearme mestkeldervloer en één voor een melkveestal met een traditionele mestkeldervloer.

Voor beide stallen worden 8 meet-aanzuigpunten ontwikkeld die (gelijk verdeeld over de stal/kelderoppervlak) in de mestkelder worden geplaatst. Elk meet-aanzuigpunt bestaat uit een beschermende leiding van hoogwaardig RVS 316 metaal die zich net boven het mestkelderoppervlak in de mestkelder bevindt en is aangesloten op een teflon-leiding via een hoog capaciteit filter. De teflon leiding wordt (op minimaal zes meter hoogte) aan staalkabels in de stal opgehangen. Elk monsternamepunt wordt naar één en dezelfde locatie buiten de stal geleid. Gedurende een jaar wordt (per afzonderlijk meetpunt) de mestkelderlucht via een bemonsterlucht-schakelsysteem en pomp aangezogen en van daaruit continu geanalyseerd op methaan, ammoniak en waterstofsulfide.

FarmGasLive voert dit project samen met CLM, Monteny Milieu Advies en WUR uit, in opdracht van het ministerie van LNV.

Meer over: Nieuws | Opslag
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: