Twence heeft 25 procent van volume varkensmest gecontracteerd

Varkenshouders zijn voorzichtig met het intekenen voor het verwerken van mest via de installatie die afvalverwerker Twence in Zenderen wil gaan realiseren. Dat meldt Nieuwe Oogst.

Er is tot dusver voor de jaarlijkse verwerking 50.000 ton varkensdrijfmest ingetekend. Twence zet in op een gecontracteerd volume van minimaal 200.000 ton per jaar alvorens met de bouw van de installatie op het bedrijventerrein Elhorst-Vloedbelt van start te gaan. De mestverwerkingsinstallatie vergt een investering van ongeveer 20 miljoen euro. Binnenkort buigt de raad van commissarissen van Twence zich over het plan en dan kan het aantal getekende contracten de doorslag geven.

Twence is ook nog in afwachting van een uitspraak van de Raad van State. Een aantal partijen heeft bezwaar gemaakt tegen het provinciaal inpassingsplan dat de bouw van de mestverwerkingsinstallatie mogelijk maakt. De uitspraak daarover wordt komend najaar verwacht. Wanneer Twence daarbij groen licht en meteen start met de bouw zou de installatie in Zenderen eind 2020 kunnen draaien.

Mogelijk dat de aanstaande warme sanering van de varkenshouderij van invloed is op de intekening, omdat het effect heeft op de mestmarkt en varkenshouders dat willen afwachten. Voorzitter Arjan Bonthuis van de afdeling Zuid-Twente van LTO Noord roept varkenshouders echter dringend op om in te tekenen.

Twence vraagt een tarief voor de verwerking van 16,50 euro per geleverde ton. Dat is exclusief de transportkosten die per regio verschillen. Boeren kunnen 3-, 5- 10- jarige contracten afsluiten. Na 5 jaar wordt er verwerkt tegen een marktconform tarief en is er een jaarlijkse indexatie. Veehouders kunnen meer mest laten verwerken dan wettelijk verplicht. Hiermee kunnen ze verhandelbare Vervangende Verwerkings Overeenkomsten creƫren.

Meer over: Nieuws | Verwerken
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: