Veehouderij Bathmen combineert mestvergisting met eendenkroosproductie

Eind 2018 heeft CCS Energie-advies een vergistingsinstallatie met mestverwerking opgeleverd. De installatie werd geplaatst op een veehouderijbedrijf in Bathmen. De installatie verwerkt mest tot een dikke fractie, een mineraalarme, dunne fractie en twee soorten kunstmestvervangers. Dat meldt AgriHolland.

In de loop van dit jaar zal de vergistingsinstallatie worden aangesloten op een biogashub. Aan deze biogashub zullen, samen met deze installatie, nog 4 vergisters worden aangesloten. Deze gaan verschillende bedrijven in Deventer van biogas voorzien. Daarnaast is de installatie in Bathmen uitgerust met een andere innovatieve installatie. In een nieuw ontwikkelde eendenkroosvijver wordt onderzocht in hoeverre het mogelijk is koeien te voeren met eendenkroos als eiwitbron.

Naast de vergister is ook een nieuw concept van een eendenkroosvijver ontwikkeld. Hier wordt onderzocht onder welke omstandigheden de eiwitproductie het hoogst is en in hoeverre dit past in het rantsoen van het melkvee. De vergistingsinstallatie zal in het voorjaar van 2019 officieel in bedrijf gesteld worden.

De verse mest van het veehouderijbedrijf gaat direct uit de stal naar een mono-mestvergistingsinstallatie, waar de mest gedurende 35 dagen wordt vergist. Daarna wordt het digestaat gescheiden in een dikke en een dunne fractie. De dunne fractie gaat naar de struvietreactor, waar het wordt gemengd met een magnesiumverbinding. Hierdoor ontstaat er struviet. Dit wordt vervolgens, door een speciaal ontwikkelde scheider, afgescheiden tot een hoog geconcentreerde fosfaatmeststof.

De dunne fractie wordt met behulp van biogas verwarmd zodat er ammoniak in de gasfase komt. Het biogas dient als energiebron voor de stikstofstripper. De ammoniak wordt met behulp van zwavelzuur gebonden tot de kunstmestvervanger ammoniumsulfaat. Wat overblijft is een mineraalarme, dunne fractie. De dikke fractie heeft na het persen een droge stofgehalte van 35%. Dit wordt ingezet in de boxen van de koeien, of direct als meststof op het land gebracht.

Meer over: Nieuws | Verwerken
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: