De Marke experimenteert met verdunde mest

De Marke, het agro-innovatiecentrum in het Gelders Hengelo, heeft geëxperimenteerd met het uirijden van verdunde mest. Dat meldt Verantwoorde Veehouderij.

De Marke hoopt met het verdunnen van de mest een hogere opbrengst te halen, maar ook de uitstoot van ammoniak te verlagen. Op het innovatiecentrum is 35 kuub mest verdund met 10 kuub water.

Een optimale benutting van stikstof uit drijfmest is een belangrijk speerpunt op het melkveeproefbedrijf De Marke. Het bedrijf wil zoveel mogelijk (ruw) eiwit uit organische stikstof maken en zo min mogelijk stikstof verliezen naar bodem, oppervlaktewater en lucht. Dit jaar kijkt De Marke of zodebemesten met water verdunde drijfmest en digestaat een betere stikstofbenutting oplevert in grasland.

Meer over: Nieuws | Uitrijden
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: