Samenstelling mest verschilt per scheidingstechniek

De samenstelling van de dikke en dunne fractie van rundveedrijfmest verschilt per scheidingstechniek die werd toegepast. Op Dairy Campus zijn verschillende soorten mestfracties op verschillende manieren in vaten opgeslagen om een indicatie te krijgen welke uitwerking dit heeft op de emissies van broeikasgassen en ammoniak tijdens de opslag.

In het onderzoek zijn vier soorten mestfracties onderzocht:

  • Drijfmest,
  • Dikke fractie van mest die werd afgeschoven mest van een doorlaatbare tegelvloer
  • Dunne fractie van mest die door de tegels heen in de kelder terecht komt
  • Pure urine afgevangen met het koetoilet

Bij elk van deze mestfracties zijn meerdere behandelingen toegepast zoals aanzuren, drogen, toevoegen van stro en verdunnen met water. Deze verschillende mestfracties, zowel behandeld als onbehandeld, zijn vervolgens vijf maanden in een gesloten container opgeslagen. Een uitzondering hierop is de dikke fractie waarbij ook varianten met open opslag zijn onderzocht.

Er bleek bijvoorbeeld bijna evenveel methaan te komen uit de dunne fractie als uit de dikke fractie. Dit werd niet verwacht. De dikke fractie veel organische stof, maar het vermoeden is nu dat de meest makkelijk afbreekbare organische stof in de stal oplost in de urine en op die manier met de dunne fractie in de kelder terechtkomt. Er was geen methaanemissie uit de pure urine opgevangen met het koetoilet.

Het aanzuren bleek een positief effect te hebben op het verminderen van methaanemissie. Wel nam de emissie van lachgas licht toe door het aanzuren. Uitgedrukt in CO2-equivalenten was de emissie van broeikasgassen wel lager. De toevoeging van stro had een hogere lachgas-, methaan- en koolstofdioxide-emissie tot gevolg dan bij de niet stapelbare dikke fractie. Het eerst aan de buitenlucht laten drogen van de dikke fractie na toevoeging van de stro, verminderde deze toename enigszins.

Er was nagenoeg geen ammoniakemissie bij de dikke fractie die in een afgesloten container werd opgeslagen, terwijl bij alle open opgeslagen dikke fractie wel een ammoniakemissie werd gemeten. (Verantwoorde Veehouderij / AgriHolland)

Meer over: Nieuws | Verwerken
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: