Steun voor project ‘’Voeden van een gezonde biodiverse bodem’

Het collectief Groningen West ontvangt 114.769 steun van de Gedeputeerde Staten van Groningen voor de begeleiding van ondernemers binnen het project Voeden van een gezonde biodiverse bodem.

In het project wordt er geëxperimenteerd met een bedrijfssysteem voor de melkveehouderij zonder drijmest door midden van primaire scheiden van mest en urine. De stuurgroep IBP Westerkwartier Natuurinclusief heeft ingestemd met het uitvoeren van het project ‘Bodem’. In overleg met de programmaleiding en Gebiedscoöperatie Westerkwartier wordt het project uitgevoerd in twee opdrachten.

De opdracht aan het collectief Groningen West is specifiek gericht op twee melkveehouderijen die willen investeren in een bedrijfssysteem zonder drijfmest door middel van primaire scheiding van mest en urine. Het collectief begeleidt de ondernemers, meet de effecten en verspreidt de kennis die er wordt opgedaan.

Meer over: Nieuws | Opslag
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: