Vlaanderen: minder mest verwerkt en geëxporteerd

In Vlaanderen is vorig jaar 43,5 miljoen kilo stikstof uit dierlijke mest verwerkt of geëxporteerd. Dat is in vergelijking met een jaar eerder 12,6 minder, zo blijkt uit cijfers van het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM). Dat schrijft AgriHolland.

De daling in de mestverwerking in 2020 is volgens het VCM onder meer te wijten aan de verminderde vraag naar landbouwproducten als gevolg van horeca-sluitingen tijdens de lockdown. Door een dalende vraag naar champignons in de horeca was hierdoor een daling in champignonsubstraatbereiding. En de sluiting van de horeca zorgde voor meer leegstand in pluimveestallen.

Varkensmest en pluimveemest

De verwerking en export van mest in 2020 betrof gerekend naar de hoeveelheid stikstof voor 43,4% varkensmest en 46,9% pluimveemest. De export in tonnage ruwe varkens- en pluimveemest is  gestegen. De verwerking van varkensmest nam ook toe maar de verwerking van pluimveemest is gedaald.

De verwerking en export van runder- en kalfsmest daalde met 6% ten opzichte van 2019. De verwerking van de dikke fractie van rundermest nam met 77% af. De export van ruwe rundermest naar Nederland steeg met 25%. Ook de verwerking van dunne fractie van rundermest is met 12,5% toegomen. Ook de verwerking van digestaat nam in 2020 met 3,9%. toe.

Biologische mestverwerking

In Vlaanderen is de biologische mestverwerking waarin stikstof wordt verwijderd uit de dunne fractie van varkensmest, rundermest of digestaat nog steeds de meest toegepaste techniek. In 2020 werden nog 5 nieuwe biologische mestverwerkingsinstallaties operationeel. De tweede meest toegepaste techniek in Vlaanderen is het biothermisch drogen. Er zijn 16 van deze installaties, waarvan 3 installaties ook het eindproduct drogen en korrelen,. In 2020 kwam er 1 biothermische drooginstallatie bij in Vlaanderen. In 2020 zijn er 4 bedrijven gestopt of tijdelijk niet operationeel. (AgriHolland / VCM)

Meer over: Nieuws | Verwerken
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: