Merensteyn verwerkt minder mest in 2021

Mestverwerker Merensteyn heeft in 2021 15.000 ton minder mest verwerkt dan een jaar eerder. Dat is volgens het bedrijf te wijten aan de sanering van de varkenshouderij.

Het totale tonnage verwerkte mest in 2021 is 155.000 ton. Merensteyn verwacht voor 2022 hetzelfde volume te kunnen verwerken. Daarbij zijn volgens de verwerker de energiekosten een punt van aandacht. Dat zorgt voor een stevige kostprijsstijging. Vanwege de hoge energieprijzen zijn de kunstmestprijzen ook fors gestegen, waardoor Merensteyn de mineralenconcentraat beter als waardevolle kunstmestvervanger kunnen vermarkten. Mineralen concentraat lijkt dit voorjaar te veranderen van een kostenpost naar een opbrengstpost. Dit is volgens het bedrijf heel hard nodig om de energiekosten enigszins op te kunnen vangen.

Meer over: Nieuws | Verwerken
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: