Stikstof uit dierlijke mest onder stikstofplafond

De uitscheiding van stikstof in dierlijke mest is 16 miljoen kg en daarmee 6 procent onder het stikstofplafond gebleven in 2021. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding uit van stikstof uit dierlijke mest bedroeg afgelopen jaar 474 miljoen kg.

De Europese Unie heeft voor de Nederlandse veestapel zowel een stikstofplafond als een fosfaatplafond vastgesteld. De fosfaatuitscheiding was in het afgelopen jaar 149 kg. Dat is 1,8 miljoen kg minder dan in 2020 en 14 procent onder het fosfaatplafond.

Productie gelijk

Melkkoeien en het bijbehorende jongvee scheidden vorig jaar 277,7 miljoen kilogram stikstof uit, 3,0% minder dan in 2020. De stikstofuitscheiding van de melkveehouderij daalde daardoor tot onder het productieplafond van 281,8 miljoen kilogram voor deze sector. De fosfaatproductie van de melkveesector ligt met 73,7 miljoen kilogram ruim onder het fosfaatplafond van 84,9 miljoen kilogram. De productie was vrijwel gelijk aan 2020.

Dat in de melkveehouderij minder stikstof maar evenveel fosfaat is geproduceerd, hangt samen met de samenstelling van het veevoer. Het kuilgras dat in 2021 gevoerd is, bestaat voor een deel uit de grasoogst van 2020 en voor een deel uit oogst van 2021. Het stikstofgehalte van de oogst van 2021 was laag, waardoor het gemiddelde stikstofgehalte lager uitviel. Het fosforgehalte van het geoogste gras was in 2021 juist hoger. (AgriHolland/CBS)

Meer over: Dier | Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: