Terughoudenheid tegenover organische meststoffen

Verwerking van organisch restmateriaal zoals bermmaaisel, fijngemaakt snoeimateriaal, compost of dierlijke mest in landbouwgrond kan de bodemkwaliteit verbeteren. Het stimuleert het bodemleven en zorgt ervoor dat boeren hun land minder hoeven te bemesten en te irrigeren. Toch zijn veel boeren terughoudend. Onderzoekers van Wageningen University & Research onderzochten in het project ‘Sincere’ waarom dat zo is, en hoe boeren kunnen worden ondersteund bij het nemen van beslissingen hierover. Dat deden ze onder meer door gesprekken en interviews met allerlei stakeholders.

Twee onderzoekers hebben eerst in kaart gebracht wat er al bekend is op natuur- en sociaalwetenschappelijk gebied, om vervolgens te kijken waar nog kennisbehoeften waren. Er blijkt al heel veel over gepubliceerd en de uitdaging is vooral om deze kennis op een toegankelijke manier bijĀ  boeren te krijgen. De beslissingen die boeren nemen, blijken een optelsom van veel factoren. Bijvoorbeeld het feit dat de mestwetgeving beperkend is. Door de stikstof- en fosfaatregels moeten boeren voortdurend schipperen tussen bemesting en productie. Dat lukt beter met kunstmest, waarvan de samenstelling constant is.

Alle beslissingen van de boeren hebben een logische reden, concludeert het onderzoeksteam. Organische bemesting werkt met name voor boeren die accepteren dat hun productie mogelijk omlaag gaat. Bijvoorbeeld biologische boeren, die iets meer voor hun producten kunnen vragen. Maar het is minder zwart-wit. De onderzoekers werken nog verder aan een model dat beslissingen van boeren simuleert op basis van sociale processen, waaronder groepsdynamiek. (AgriHolland)

Meer over: Nieuws | Verwerken
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: