Onderwerp: Nieuws

Fliegl komt met rijenbemester die ook schoffelt

15 september 2020

Door de toegenomen populariteit van mechanische onkruidbestrijding in Duitsland ontwikkelde Fliegl de Dexter rijenbemester die ook kan schoffelen. Lees verder

Teleurstelling bij Cumela om Besluit gebruik meststoffen

3 september 2020

Het nieuwe Besluit gebruik meststoffen is, na de consultatie, vrijwel ongewijzigd naar de Tweede Kamer gestuurd. In het besluit staat onder andere dat vanaf 2021 maisland op zand- en lössgrond niet voor 1 april bemest mag worden. Cumela Nederland laat weten teleurgesteld te zijn in dit besluit. Lees verder

Evers Duodisc voor gras en graan

3 september 2020

Machinebouwer Evers heeft de Duodisc ontwikkeld. De bemester is een doorontwikkeling van de Tribus combi bemester en heeft een hoge capaciteit door de grote werkbreedte tot 18 meter. Lees verder

Uitrijperiode mest niet verlengd

1 september 2020

Er komt geen verlenging van de mestuitrijperiode. Het ministerie van LNV vindt dit milieukundig niet verantwoord. Lees verder

72.000 ton mest verwerken in Nistelrode

20 augustus 2020

De provincie Noord-Brabant heeft loonbedrijf Jennissen een nieuwe omgevingsvergunning verleend waardoor het bedrijf op de voormalige locatie van biogasproducent BioSpares in Nistelrode jaarlijks 72.000 ton mest mag aanvoeren. Dat meldt AgriHolland. Lees verder

Inventarisatie PAS-meldingen duurt langer

14 augustus 2020

Ondernemers die een PAS-melding hebben gedaan zijn met oog op legalisering binnen de de Wet op natuurbescherming benaderd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) om gegevens over het bedrijf aan te leveren. De deadline hiervoor was 14 augustus 2020, maar deze termijn is uitgesteld tot 1 oktober 2020. Lees verder

Derogatie aanvragen tot en met 4 september

12 augustus 2020

Bedrijven die in 2020 gebruik willen maken van een derogatie om extra stikstof uit dierlijke mest op grasland te mogen uitrijden kunnen daar van 3 augustus tot en met 4 september een vergunning voor aanvragen. Lees verder

Aanvullende metingen naar werking Groene Weide Meststof

11 augustus 2020

Dit jaar worden er op de demovelden van Kunstmestvrije Achterhoek aanvullende metingen gedaan om een indruk te krijgen van de prestaties van Groene Weide meststof onder praktijkomstandigheden op grasland. Lees verder

Drijfmestrijenbemesting zorgt voor lagere stikstofbenutting in maïsteelt

3 augustus 2020

Binnen de publiek private samenwerking ‘Ruwvoer en Bodem’ is in 2016 vierjarig onderzoek gestart naar stikstofbenutting door een regelmatige plantverdeling in de vorm van ruitzaai en drijfmestrijenbemesting bij maïs. Deze zaaimethode is vergeleken met de standaard teeltmethode met bouwlandinjectie. De … Lees verder

Mest nertsenbedrijven mag afgevoerd worden onder voorwaarden

14 juli 2020

Op een aantal nertsenhouderijen die niet besmet zijn met het coronavirus, dreigen problemen met de mestopslag. Lees verder