Onderwerp: Nieuws

Stikstofdepositie berekenen op vaste afstandsgrens

13 juli 2021

Voor het berekenen van stikstofneerslag, nodig voor het aanvragen van een natuurvergunning, gaat een vaste afstandsgrens van 25 kilometer gelden. Dat schrijft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in een brief aan de Tweede Kamer. Lees verder

Bemesting aanpassen bij droogte

8 juli 2021

Beschikbare meststoffen goed benutten en een hoger N-bodemoverschot voorkomen. Dat is het doel van het advies van CBGV waarin gezegd wordt de bemesting aan te passen bij droogte. Dat meldt Verantwoorde Veehouderij. Lees verder

Brantner breedstrooi-inrichting voor afschuifwagens

8 juli 2021

De Oostenrijkse fabrikant van aanhangers Brantner introduceert een opbouwbare  breedstrooi-inrichting voor op de Power-Push+ afschuifwagens. Lees verder

Handhaving mestbeleid bemoeilijkt door coronamaatregelen

6 juli 2021

De handhavind door de NVWA werd in 2020 bemoeilijkt door de coronamaatregelen. Dat meldt minister Schouten aan de Tweede Kamer. Als gevolg daarvan zijn er minder processen verbaal opgemaakt dan een jaar eerder. Lees verder

Melkkoeien scheidden iets meer stikstof uit in 2020

1 juli 2021

Melkkoeien en jongvee scheidden in 2020 286,5 miljoen kg stikstof uit. Dat is een stijging van 2,4 procent ten opzichte van 2019. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Lees verder

Eind dit jaar moet actieprogramma Nitraatrichtlijn zijn ingediend

30 juni 2021

Om te blijven voldoen aan de voorwaarden van de Europese Nitraatrichtlijn, moet eind dit jaar het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn 2022-2025 bij de Europese Commissie zijn ingediend. Lees verder

CowToilet op lijst Regeling ammoniak en veehouderij

24 juni 2021

Het CowToilet van Hanskamp staat sinds deze maand op de RAV-lijst (Regeling ammoniak en veehouderij). Het koeientoilet is daarmee het eerste product op de lijst dat geen vloer is. Lees verder

Zeewier als methaanremmer niet vrij van risico’s

19 juni 2021

De bromoform-houdende zeewiersoort Asparagopsis taxiformis is een mogelijke manier om de methaanuitstoot van koeien te beperken, maar niet zonder risico. Zo blijkt uit onderzoek van Wageningen University & Research (WUR). Bromoform is toxisch. De zeewiersoort Asparagopsis taxiformis bevat hoge concentraties … Lees verder

Lichtere versie van Evers Quarter Strip-till rijenbemester

4 juni 2021

Machinebouwer Evers uit Almelo introduceert een lichtere versie van de Evers Quarter Strip-till rijenbemester. De bemester in een doorontwikkeling van de bestaande Quarter. Het grote verschil is de gewichtsreductie van 300 kg. Lees verder

Nieuwe app Eurofins Agro berekent nutriënten

27 mei 2021

Eurofins Agro introduceert de rekentool ‘Mest is waardevol’. Met deze applicatie kunnen telers en veehouders uitrekenen hoeveel nutriënten ze op hun percelen uitrijden met organische mest. Lees verder