Onderwerp: Nieuws

Water in EU kampt met nitraatverontreiniging

13 oktober 2021

De Europese Commissie heeft in een verslag over de uitvoering van de nitraatrichtlijn op basis van gegevens uit de periode 2016-2019 vastgesteld dat het water in de Europese Unie nog te kampen heeft met nitraatverontreiniging. Een te veel aan nitraten in water is schadelijk voor ecosystemen en veroorzaakt eutrofiëring. Overbemesting blijft in veel delen van de Europese Unie een probleem. Lees verder

Richtlijn nodig voor bemesten in Natura 2000-gebied

4 oktober 2021

Minister Schouten van LNV moet een richtlijn met een deugdelijke juridische basis opstellen voor wat er wordt verstaan onder ‘bestaand gebruik’ met het oog op de vergunningsplicht van veehouders die vee weiden of bemesten in de omgeving van een Natura 2000-gebied. Lees verder

Lely Sphere op lijst Regeling ammoniak en veehouderij

1 oktober 2021

Het Sphere stalsysteem van Lely staat per 1 oktober op de RAV-lijst (Regeling Ammoniak Veehouderij). De voorlopige emissiefactor voor Sphere is 3,6 kg NH3 per dierplaats per jaar. Dat betekent volgens Lely meer dan 70 procent reductie in emissies ten opzichte van een stal met een traditionele roostervloer. Lees verder

Schouten: ‘Verwerken van mest past in kringlooplandbouw’

30 september 2021

Mestverwerking is geen tussenstap en zal een belangrijke rol blijven spelen in het verminderen van emissies, het vervangen van kunstmest en het optimaliseren van bemesting. Lees verder

Niet elk mestscheidingssyteem werkt

29 september 2021

Van de drie op Dairy Campus Leeuwarden geteste systemen voldoet alleen het koetoilet aan de verwachtingen, aldus onderzoekers van Wageningen Livestock Research. De twee andere geteste technieken, de beide op roosters aangelegde doorlaatbare tegelvoer en rubberen vloer met gootjes en flappen, hadden een hogere emissie in plaats van een reductie. Lees verder

Grote mestfraudezaak in rechtbank Amsterdam

21 september 2021

Negentien verdachten in een grote mestfraudezaak wordt in acht zittingsdagen in de rechtbank van Amsterdam behandeld. De zaak gaat om de verdenking van het mengen van restafval met mest. Justitie verdenkt de negentien ervan miljoenen kilo’s vervuilde mest op Nederlandse en Duitse percelen te hebben gedumpt. Lees verder

Onderzoek Dairy Campus: Koetoilet voldoet aan verwachting

14 september 2021

Het koetoilet van Hanskamp voldoet aan de verwachting. Dat blijkt uit onderzoek dat op Dairy Campus wordt uitgevoerd. Door een derde van de ongeveer 33 liter urine per koe per dag op te vangen, verminder de ammoniakemissie met 30 tot 40 procent. Lees verder

Nieuwe vloer met urineafvoer getest

13 september 2021

In een project van de Universiteit van Rostock wordt op dit moment een nieuwe stalvloer met een urineafvoer getest. De ontwikkeling van de vloer maakt deel uit van een groter project waarin gewerkt wordt aan 30 procent emissiereductie in 2030. … Lees verder

Dwangsom voor afvoeren gier met houtmeel

10 september 2021

Everhage B.V. voerde tijdens de sloop van een groot aantal varkenstallen een partij mest deels als bouw- en sloopafval af. Daarvoor voegde Everhage B.V. houtmeel aan de gier toe om het makkelijker te kunnen vervoeren. Lees verder

Drinkwater uit nieuwe kleinschalige biovergistersinstallatie

9 september 2021

Heritage Eco Solutions introduceert in samenwerking met Bert Energy het ‘slurrytoenergy’ en ‘slurrytowater’ concept, een biovergistersinstallatie die volgens het bedrijf het mestprobleem van de veehouder oplost en al economisch interessant is vanaf drie kuub drijfmest per dag. Lees verder