Onderwerp: Nieuws

Minder mestafzetkosten met nieuw voer

25 maart 2011

Uit een praktijkproef van Agrifirm Feed blijkt dat varkenshouders met een nieuw soort voer, 25 procent minder fosfor aanvoeren met behoud van goede technische resultaten. Lees verder

Afsluiters mestsilo’s populair bij oud ijzer-dieven

23 maart 2011

De afgelopen week kreeg de politie in de regio Zuid Oost Groningen 12 meldingen binnen van diefstallen van afsluiters van mestbassins. Lees verder

Meeste varkens en pluimvee in Noord Brabant

23 maart 2011

Van de 8,8 miljoen varkensrechten zijn er in 2010 4,1 miljoen geregistreerd in Noord Brabant, Gelderland is een goede tweede met 1,5 miljoen varkensrechten. Ook heeft Noord Brabant de meeste pluimveerechten in het bezit. Lees verder

Plaats paard bepaalt mestboekhouding

23 maart 2011

De houder van het paard is verantwoordelijk voor het paard, maar als het paard ergens anders gestald is, dan zal diegene ook de mestboekhouding moeten verzorgen. Lees verder

Vallen paarden onder de mestboekhouding

23 maart 2011

De mest van paarden die u bedrijfsmatig houdt voor winst- of gebruiksdoeleinden, zoals paarden op maneges, vallen onder de bepalingen van de Meststoffenwet, die spreekt van ´dierlijke mest´. Paarden die u houdt als hobby of voor educatieve doeleinden vallen niet onder de Meststoffenwet. Lees verder

Vervoer paardenmest

23 maart 2011

Voor al het vervoer van dierlijke mest gelden voorschriften, ook voor paardenmest, al gelden hier enkele uitzonderingen. Lees verder

Dierrechten

23 maart 2011

Als u meer dan 3 vleesvarkens of meer dan 250 legkippen houdt, heeft u dierrechten nodig om deze dieren te houden. Lees verder

Rekenprogramma BEX

23 maart 2011

Melkveehouders mogen afwijken van de wettelijk vastgestelde excretieforfaits, mits ze dit op de door LNV voorgeschreven manier kunnen aantonen. Koeien & Kansen heeft de handreiking omgezet in een berekeningstool, genaamd excretiewijzer. Lees verder

Meedoen aan BEX

23 maart 2011

Als u als veehouder denkt dat op uw bedrijf de werkelijke excretie van uw melkveestapel niet overeenkomt met de forfaits voor melkvee in de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet,
dan kunt u daarvan afwijken door mee te doen aan de Bedrijfsspecifieke Excretie (BEX). Lees verder

Rekenprogramma bemesting zetmeelaardappelen

23 maart 2011

Met het berekeningsprogramma Optiras krijgt u onder andere een bemestingsadvies voor zetmeelaardappelen. Lees verder