Onderwerp: Nieuws

Reactie Bleker op mestfraudezaak

10 maart 2011

Reactie van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie op de vragen van de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over de recente mestfraudezaak. De staatssecretaris zet uiteen hoe fraude met mest wordt aangepakt. Lees verder

Ammoniakuitstoot met 12,5 procent omlaag

10 maart 2011

De ammoniakuitstoot door de landbouw gaat de komende tien jaar stevig dalen. Bedroeg de uitstoot in 2010 nog 114 miljoen kilo, in 2020 zal dit ongeveer 100 miljoen kilo zijn, een vermindering met 12,5 procent. Lees verder

Varkenssector heeft hoge kosten door mest

10 maart 2011

De Nederlandse varkenssector opereert in een concurrerende Europese markt en productiekosten spelen een belangrijke rol in de concurrentiepositie. Met € 1,41 per kg slachtgewicht had Nederland in 2009 een gemiddelde kostprijs ten opzichte van concurrerende landen in Europa. Maar Nederlandse varkenshouders betalen met 5% van de kostprijs relatief veel voor de afzet van mest.
Lees verder

Zinkfabriek Budel biedt oplossing voor mestdroogproject

10 maart 2011

De varkenshouderijsector zoekt naar mogelijkheden om te komen tot duurzame mestverwerkingsinitiatieven. Drogen van mest door middel van restwarmte van de zinkfabriek Nyrstar in Budel is een haalbare en interessante oplossing voor beide partijen, zo blijkt uit een onlangs gehouden haalbaarheidsstudie in opdracht van Comiva waarvoor subsidie is ontvangen van het Productschap Vee en Vlees. Lees verder

Boeren voeren meer mest af

10 maart 2011

Boeren hebben in 2009 meer mest afgevoerd dan in elk van de drie jaren daarvoor. Lees verder

Dunne fractie zelfde opbrengst als kunstmest

26 februari 2011

Het netwerk kunstmestloos boeren, waarin vijf veehouders op veen en klei op veen, als doelstelling hebben om kunstmestloos te boeren, met behoud van gewasopbrengst en kwaliteit presenteren resultaten van twee proefvelden. Lees verder

Uitrijregels 2011 gelijk aan 2010

26 februari 2011

Vanaf 1 februari mogen agrarisch ondernemers weer dierlijke mest uitrijden. In 2011 gelden dezelfde uitrijdregels als in 2010. Lees verder

Problemen mestexport Duitsland

13 januari 2011

De Duitse deelstaten Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen hebben druksterilisatie voor geïmporteerde mest verplicht gesteld, met uitzondering van droge pluimvee- en paardenmest. Deze eis heeft grote consequenties voor mestexport vanuit Nederland. Lees verder