Onderwerp: Verwerken

Vanaf 2014 gelden er strengere regels om het mestoverschot te beperken. Veehouders hebben nu een mestverwerkingsplicht: een deel van hun mestoverschot moet verplicht worden verwerkt. Er zijn verschillende technieken voor mestverwerking. Veehouders hebben de keuze om zelf aan de slag te gaan met mestverwerking of de verwerking uit te besteden. Hieronder vindt u het laatste nieuws over mestverwerking.

Paardenmest na drogen en persen geschikt als brandstof

29 juni 2017

Paardenmest is een bruikbaar en betaalbaar alternatief voor aardgas. Dat meldt De Gelderlander. Gedroogd en tot briketten geperst is het een rendabele brandstof voor bijvoorbeeld een zwembad, ziekenhuis of verzorgingshuis. Lees verder

Pluimveehouderij Asten mag mestverbrandingsinstallatie bouwen

28 juni 2017

Een legpluimveehouder in Asten mag een mestverbrandingsinstallatie bouwen op het eigen erf. De geurhinder van de installatie blijft onder de maximum grenswaarde. Dat heeft de rechtbank Oost-Brabant op bepaald. Dat meldt AgriHolland. Lees verder

Regeling Stimulering Mestverwerking verlengd

27 juni 2017

De Regeling Stimulering Mestverwerking is verlengd tot 30 september 2018. Dat meldt AgriHolland. Tegelijk met het invoeren van de nieuwe einddatum wordt ook een verduidelijking van de regeling doorgevoerd. Lees verder

BMC wil geen extra mest verwerken

19 juni 2017

BMC Moerdijk heeft recent een terrein van 4 hectare aangekocht pal naast de energiecentrale waar pluimveemest wordt verbrand. Op een deel van het terrein zal een overdekte opslagruimte voor pluimveemest worden gebouwd. Dat meldt AgriHolland. Lees verder

Sint Anthonis: plafond voor mestbewerkingscapaciteit

10 april 2017

In de gemeente Sint Anthonis mag niet meer dan 200.000 ton mest per jaar worden bewerkt. Lees verder

China op zoek naar mestverwerkingstechnologie

29 maart 2017

De Chinese pluimveesector is op zoek naar bedrijven die kunnen helpen bij het moderniseren van mestverwerking in de huidige stallen en nog nieuw te bouwen stallen. Door de aangepaste milieuwetgeving in China worden bedrijven gedwongen te moderniseren en de komende jaren nieuwe duurzame technieken te implementeren. Lees verder

Eerste ronde Regeling Stimulering Mestverwerking verlengd tot 3 april

21 maart 2017

De openstelling van de Regeling Stimulering Mestverwerking is verlengd tot 3 april. Lees verder

Van Dam: percentages verplichte mestverwerking niet verlagen

14 maart 2017

Staatsecretaris Van Dam van Economische Zaken legt een motie van de Tweede Kamer – om de percentages voor verplichte mestverwerking in 2017 te verlagen en daarbij uit te gaan van de te verwachten fosfaatproductie in 2017 van maximaal 172,9 miljoen kilogram – naast zich neer. Lees verder

Problemen met vergunningen voor mestverwerking in 2016

28 februari 2017

In 2016 zijn er 4 meldingen binnengekomen bij het meldpunt van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) over problemen met de vergunningverlening voor mestverwerkingsprojecten. Lees verder

Aben wil meer mest verwerken

13 februari 2017

Biovergister Aben in Wanroij wil meer mest verwerken en daardoor meer stroom en warmte gaan opwekken. Dat meldt De Gelderlander. De biomassaverwerker van de familie Aben in Wanroij maakt nu al 40 miljoen kilowatt stroom per jaar en 52 miljoen kilowatt thermische energie Lees verder