Onderwerp: Verwerken

Vanaf 2014 gelden er strengere regels om het mestoverschot te beperken. Veehouders hebben nu een mestverwerkingsplicht: een deel van hun mestoverschot moet verplicht worden verwerkt. Er zijn verschillende technieken voor mestverwerking. Veehouders hebben de keuze om zelf aan de slag te gaan met mestverwerking of de verwerking uit te besteden. Hieronder vindt u het laatste nieuws over mestverwerking.

Grote mestvergister levert geen ‘onaanvaardbaar risico’ op

4 juni 2013

Een grote mestvergistingsinstallatie met een verwerkingscapaciteit van 700.000 ton hoeft geen ‘onaanvaardbaar risico op te leveren, indien met een aantal factoren rekening wordt gehouden’. Dat schrijft staatssecretaris als antwoord op vragen van SP-Tweede Kamerlid Henk van Gerven. Lees verder

Loket Mestverwerking en Mestinvesteringsfonds geopend

8 mei 2013

Het loket Mestverwerking en Mestinvesteringsfonds is gisteren geopend. Het doel van het loket is om de mestverwerking in Nederland te versnellen. Lees verder

Geen mestverwerking in Gemert

22 april 2013

Op het bedrijventerrein Wolfsveld in Gemert komt definitief geen mestverwerkingsfabriek. De initiatiefnemers coöperatie MACE en het Duitse bedrijf RMS hebben besloten te stoppen met onderzoek naar de haalbaarheid van de plannen. Dat deelden zij op 18 april mee. Lees verder

Onderzoek naar mest als vliegtuigbrandstof

16 april 2013

De Hogeschool van Amsterdam gaat onderzoek doen naar de productie van een vliegtuigbrandstof uit mest. Lees verder

LTO en NVV: extra mestverwerking wél nodig

2 april 2013

Extra mestverwerking is niet nodig, volgens een analyse van Boerderij Vandaag. LTO en de NVV zijn het daar niet mee eens. Zij stellen in een reactie in dezelfde krant dat extra verwerking wél nodig is.
Lees verder

Mestverwerkingsfonds van 10 miljoen euro

20 maart 2013

De voerbedrijven Agrifirm, De Heus en ForFarmers Hendrix willen samen met LTO, NVV en Rabobank een mestinvesteringsfonds oprichten van 10 miljoen euro. Een aanzienlijk deel daarvan is al toegezegd. Lees verder

NAJK wil stimulans ombouwen mestbewerkingsinstallaties

6 maart 2013

Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) wil een stimulans in het ombouwen van bestaande mestbewerkingsinstallaties naar verwerkingsinstallaties en roept de overheid op om ondernemers hierin te steunen.
Lees verder

Stikstofwerking dunne fractie niet hoger dan die van drijfmest

4 maart 2013

Veldproeven van Wageningen UR op een aantal Koeien & Kansen-bedrijven wijzen uit dat de stikstofwerking van dunne fractie van gescheiden mest niet duidelijk hoger is dan die van drijfmest. Lees verder

LTO zet vraagtekens bij haalbaarheid van plannen MACE

27 februari 2013

De portefeuillehouder Mest en Milieu van LTO Nederland Peter Brouwers zet vraagtekens bij de plannen voor de mestverwerkingsfabriek die op industrieterrein Wolfsveld in Gemert moet komen. “We zijn blij met elk initiatief, maar het moet wel om haalbare en betaalbare projecten gaan. We kunnen ons als veehouderij geen missers veroorloven.” Lees verder

Inschrijving verse vleesvarkensdrijfmest voor verwerking tot organische meststof gestart

26 februari 2013

Ecoson is in samenwerking met Stichting ZLTO Mestinitiatief Dommelland (ZMD) en Mestac van start gegaan met het inschrijven van verse vleesvarkensdrijfmest voor verwerking tot organische meststof. De vergunningen en subsidies zijn rond en het intekenen van mest van is van start gegaan. Hierdoor kan de agrarische sector nu zelf bijdragen aan een duurzaam en haalbaar mestverwerkingsinitiatief.
Lees verder