Vergisting van gras uit natuurgebieden in combinatie met runderdrijfmest = Digestion of grass from nature reserve areas in combination with dairy slurry

Door een toenemende omvang van natuurgebieden met een verschralingsdoelstelling komt in de komende jaren steeds meer natuurgras beschikbaar. Vergisting met drijfmest is een mogelijke manier om dit gras te benutten. Deze rapportage doet verslag van een pilot waarbij natuurgras vergist is met runderdrijfmest. Vergisting blijkt mogelijk te zijn. Of het een rendabele manier van verwerken is zal mede afhangen van de kosten voor alternatieve verwerkingsmethoden. Dit praktijkonderzoek is in opdracht van It Fryske Gea, Staatsbosbeheer en LNV verricht

Related Links

Meer over: Publicaties | Teelt | Verwerken
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: