Weidegang versus opstallen : een bewuste keuze

Dit rapport is een overzicht van informatie die betrekking heeft op weidegang, bedoeld voor veehouders die een keuze willen of moeten maken om weidegang toe te passen of om op te stallen. Diverse aspecten, zoals diergezondheid, voeding, graslandmanagement, milieu en agrarisch natuurbeheer komen aan bod

Related Links

Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: