Onderwerp: Nieuws

Pagina 1 van 12412310Oudste »

Veehouders doen proef met bokashi

14 maart 2018

Vijf melkveehouders in het noordoosten van Friesland doen mee aan een proef met de productie en het gebruik van de bodemverrijker bokashi. Dat meldt AgriHolland. Lees verder

Insecten en wormen in Meststoffenwet?

12 maart 2018

Nieuwe landbouwhuisdieren als insecten en wormen gaan mogelijk onder de Meststoffenwet vallen. Dat schrijft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (PNV) in antwoord op vragen vanuit de Tweede Kamer. Lees verder

Mesthandel komt op gang

8 maart 2018

De mesthandel in Nederland komt op gang. Dat blijkt uit een belronde langs distributeurs. Hoewel het op veel plekken nog erg nat is, wordt er op veel plekken al flink uitgereden. Lees verder

‘Goed mest verdelen is een must’

8 maart 2018

Op de jaarlijkse themadag stelde de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen de vraag of mest verdelen de sleutel is bij lagere bemestingsnormen. Het antwoord is ja. En niet alleen vanwege de lagere normen, maar het is ook goed voor milieu, … Lees verder

Verwerking overschot fosfaat in vleesvarkensmest: korrelen economisch meest aantrekkelijk

1 maart 2018

Uit onderzoek van Wageningen Economic Research blijkt dat verwerking van vleesvarkensmest, met name door korrelen van ruwe mest of de dikke fractie, economisch het meest aantrekkelijk is. Deze conclusie is bij de veronderstelling dat de prijs van de korrels bepaald wordt door de mineraleninhoud van de korrels. Dat meldt AgriHolland. Lees verder

Nieuwe meststof voor mais

27 februari 2018

ForFarmers en meststoffengroothandel Triferto hebben een nieuwe meststof voor de maisteelt ontwikkeld. Dat meldt Veeteelt. De stikstof uit deze meststof komt geleidelijk vrij en de beschikbaarheid sluit daardoor beter aan bij de behoefte van het gewas. Dat stellen de ontwikkelaars. Lees verder

Geen mestaanwending op bevroren grond

27 februari 2018

Vanaf half februari zijn de verbodsperioden voor mest uitrijden voorbij en mag er weer mest worden aangewend op gras- en bouwland. Maar door de vorst is de bodem nu veelal bevroren. Lees verder

Sectie Meststoffendistributie Cumela Nederland tekent integriteitsverklaring

22 februari 2018

De bestuurders van de sectie Meststoffendistributie hebben als eerste bestuurders van Cumela Nederland de integriteitsverklaring ondertekend. Dat meldt AgriHolland. Lees verder

Onderzoek: fipronilmest bij één mestverwerker?

21 februari 2018

Alle fipronilmest opgeslagen bij één mestverwerker. Minister Schouten gaat onderzoeken of dat wettelijk gezien mag. Dat meldt Pluimveeweb. Lees verder

Multifunctionele mestinstallatie bij Verkooyen

14 februari 2018

De gebroeders Verkooyen in Langeweg hebben een mobiele mestmix- en pompinstallatie met een reikwijdte van 35 meter in gebruik genomen. Lees verder

Pagina 1 van 12412310Oudste »