Onderwerp: Nieuws

Rij- en rusttijden mesttransport ook versoepeld

27 maart 2020

De rij- en rusttijden zijn versoepeld en omdat mesttransport tot de cruciale beroepen behoort geldt de versoepeling ook daarvoor. Dat meldt Cumela. Lees verder

Meer mest geëxporteerd in 2019

23 maart 2020

In 2019 exporteerde Nederland 2 procent meer mest in vergelijking met 2018. Dat meldt Nieuwe Oogst. In totaal werd er iets meer dan 3 miljoen ton mest de landsgrenzen over gebracht. Lees verder

Plaatsingruimte mest in 2018 lag op 88 procent

16 maart 2020

In 2018 is er landelijk 88 procent van de plaatsingsruimte voor fosfaat benut. Voor stikstof is de benuttingsgraad 95 procent. Daarmee behaalt de veehouderij sector haar wettelijke verplichtingen. Dat meldt PigBusiness. Lees verder

Fendt Rogator met 12 meter spaakwielbemester

13 maart 2020

Een Fendt Rogator 655 met een 12 meter brede Duport spaakwielbemester. De combinatie is in het bezit van loonbedrijf Meppelink uit Dalerveen (Dr.) De bemester heeft 48 gps-gestuurde secties. Lees verder

Lely halveert stikstofemissie met mestbewerkingsmachine

9 maart 2020

Lely introduceert later dit jaar een mestbewerkingmachine waarmee de stikstofemissie van melkveehouders met 50 procent gereduceerd kunnen worden. Dat vertelt bestuursvoorzitter André van Troost in het Financieele Dagblad. Lees verder

713.152 kg extra fosfaat bemesten

7 maart 2020

Met ingang van het volgende groeiseizoen is niet meer alleen de bodemvoorraad fosfaat (P-AL) bepalend voor de toegestane fosfaatgift. Vanaf dat moment wordt ook de voor de plant beschikbare hoeveelheid fosfaat (P-PAE) meegewogen in de bemestingsnormen. Dat meldt Veeteelt.nl. Lees verder

VIDEO: De nieuwe Vredo ZB4 Contractor

5 maart 2020

Vredo Dodewaard heeft de nieuwe ZB4 Contractor gepresenteerd. De zodebemester voor loonwerkers heeft onder meer in duo’s uitgevoerde schijfmeshouders. Lees verder

Stichting Mesdag Zuivelfonds maakt herberekening stikstofemissie

2 maart 2020

Op 20 februari heeft Mesdagfonds in een persconferentie in Den Haag een onjuist percentage naar buiten gebracht over de bijdrage van de landbouw aan de stikstofemissie in Nederland. Volgens de stichting bedroeg was het aandeel in de stikstofdepositie op natuurgebieden 25 procent. Lees verder

Vlaanderen: voor 96.500 hectare derogatie aangevraagd in 2019

27 februari 2020

Het aantal boeren in Vlaanderen dat een ontvankelijke aanvraag voor derogatie deed is de afgelopen 5 jaar gedaald van ongeveer 2.900 in 2015 tot 2.600 in 2019. Dat meldt AgriHolland. Het areaal onder derogatie is toegenomen van 88.500 hectare in 2015 tot 96.500 hectare in 2019. Lees verder

Koemasker tegen methaanuitstoot via neus?

27 februari 2020

Niet de uitstoot via mest verminderen, maar via de neus van de koe. De Argentijn Fransisco Norris wil met de start-up ZELP een masker op de markt brengen die de uitstoot van koeien met 90 procent zou moeten verminderen. Lees verder