Onderwerp: Nieuws

Subsidie voor hoogwaardige mestverwerking

26 april 2022

Ondernemers met plannen om een hoogwaardige mestverwerkingsinstallatie te laten bouwen of die een bestaande installatie willen aanpassen kunnen bij deze investeringen aanspraak maken op subsidie van de overheid via de subsidieregeling hoogwaardige mestverwerking. De aanvraagperiode opent naar verwachting in het tweede kwartaal van 2022. Lees verder

Magnesiumchloride verlaagt stikstofuitstoot

25 april 2022

Het bedrijf FarMin uit Gorredijk (Fr.) ziet kansen om de stikstofuitstoot van veehouderijbedrijven terug te dringen door magnesiumchloride door de mest te mengen. Dat meldt Omroep Fryslân. Lees verder

‘Nieuwe ammoniaklijst klopt weer niet’

21 april 2022

Minister van de Wal voor Natuur en Stikstof heeft deze week een nieuwe lijst van 100 bedrijven met de hoogste ammoniakemissie in Nederland naar de Tweede Kamer gestuurd. Het betreft een tweede versie nadat bij een eerder versie onjuiste emissiefactoren voor veehouderijstallen waren gebruikt. BoerBurgerBeweging heeft sterke aanwijzingen dat de cijfers in de gecorrigeerde lijst opnieuw niet kloppen. Lees verder

Nieuwe evaluatie Meststoffenwet in 2024

11 april 2022

De Meststoffenwet zal in 2024 opnieuw worden geëvalueerd. Via de evaluatie kan de effectiviteit van de wet- en regelgeving uit het zevende Actieprogramma Nitraatrichtlijn vroegtijdig in beeld wordt gebracht. Lees verder

Bij mais geen mest op gescheurd meerjarig grasland

7 april 2022

De Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen heeft de adviezen voor stikstofbemesting na het scheuren van grasland geactualiseerd. Bij het scheuren van oud grasland is het verstandig om geen drijfmest aan te wenden. De nalevering van de ondergewerkte zode is voldoende.  Lees verder

Pijpleiding voor biotmethaan

21 maart 2022

De Coöperatie IJskoud in de regio Denekamp heeft in de afgelopen jaren gewerkt aan een tien kilometer lange pijpleiding waardoor biomethaan wordt getransporteerd. Het gas wordt geproduceerd in biovergisters op zes melkveebedrijven. Lees verder

Twence start mestvergisting in Zenderen

19 maart 2022

Varkensmest verwerken tot groen gas en nieuwe grondstoffen. Dat is het doel van de nieuwe mestverwaardingsinstallatie van Twence in Zenderen. Met de levering van de eerste varkensmest kan het vergistingsproces van de installatie van Twence opgestart worden. Lees verder

Bemesten in de Achterhoek

14 maart 2022

Loonbedrijf Beunk heeft de eerste hectares bemest. Het bedrijf deed dat met een nieuwe Case IH Maxxum 150 en een mesttank van Duport. Ook Agriservice Janssen heeft de New Holland T7.165 met een spaakwielbemester van Duport van stal gehaald. Plaats van handelen: Maatschap Kolenbrander in Hengelo (Gld.). Lees verder

Fliegl strooiers met zware bodemketting

14 maart 2022

Machinebouwer Fliegl kan alle strooiers uitrusten met een zware bodemketting met een breeklast van 50 ton en een aandrijfas met een diameter van 60 mm. Lees verder

Nieuw verdienmodel: gebruik dunne fractie als kunstmest

14 maart 2022

Naar schatting scheiden er in Nederland 5000 veehouders drijfmest in een dunne en dikke fractie. RVO kent de dunne fractie al een hoger werk coëfficiënt in de mestboekhouding toe en erkent daarmee de kunstmestwerking van dit product. Door veehouders nu ontheffing te geven dit product direct in te zetten als kunstmest in plaats van dierlijke mest daalt de kunstmestbehoefte op de Nederlandse markt en wordt er indirect bespaard op gas en CO2. Lees verder