Onderwerp: Nieuws

Terughoudenheid tegenover organische meststoffen

26 april 2023

Verwerking van organisch restmateriaal zoals bermmaaisel, fijngemaakt snoeimateriaal, compost of dierlijke mest in landbouwgrond kan de bodemkwaliteit verbeteren. Het stimuleert het bodemleven en zorgt ervoor dat boeren hun land minder hoeven te bemesten en te irrigeren. Toch zijn veel boeren terughoudend. Lees verder

Mest uit de ligbox met driewieler

25 april 2023

De Ier Daniel Broderick heeft de Cubi-Clean ontwikkeld. De dieselaangedreven driewieler heeft een borstel die mest uit de ligboxen de roosters op veegt. Lees verder

Ammoniakemissie vanuit de landbouw nam in 3 jaar met 6,4% af

13 april 2023

Minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof heeft het RIVM gevraagd de emissie voor ammoniak en stikstofoxiden van 2018 en van 2021 als het meest recente emissiejaar inzichtelijk te maken. De totale emissie van ammoniak in 2021 bedroeg 122,1 kiloton en was 5,9% lager dan in 2018. Vanuit de landbouw was de ammoniakemissie 107,9 kiloton. Dat betekent een reductie met 6,4% in vergelijking tot 2018. Lees verder

Afname van gebruiksruimte dierlijke mest

11 april 2023

De afbouw van de derogatie en invoering van bufferstroken zorgen op korte termijn voor afname van de gebruiksruimte van dierlijke mest. Aan de andere kant wordt op korte termijn nog geen vermindering van de mestproductie verwacht als gevolg van afname van de veestapel. Lees verder

Bovaer heeft geen invloed op vergistingsproces

5 april 2023

DSM, FrieslandCampina en Agrifirm hebben een zes maanden durende praktijkproef met het methaanreducerende additief voor koeien Bovaer afgerond. De proef vond plaats op 158 melkveebedrijven. Lees verder

GEA mestprogramma voortaan onder naam Houle

4 april 2023

Het Duitse GEA gaat alle machines in het mestprogramma voortaan onder de merknaam Houle verkopen. De Houle-fabriek staat in het Canadese Quebec. Dat meldt het Franse Farm-connexion.com. Lees verder

Welke bemestingstechniek levert meer graan op?

31 maart 2023

Wat zijn de aandachtspunten van verschillende bemestingstechnieken op bouwland en welke methode levert de hoogste graanopbrengst op? Lees verder

Nieuwe bedieningsterminal voor Amazone kunstmeststrooier

28 maart 2023

Voor de weegstrooier ZA-V Profis Control heeft Amazone een nieuwe bedieningsterminal: de AmaSpread 2. Op de terminal heeft elke belangrijke strooierfunctie een eigen knop. Lees verder

CNH Industrial investeert in biogas uit mest

21 maart 2023

CNH Industrial heeft een meerderheidsbelang verworven in het Britse bedrijf Bennamann. Bennamann houdt zich bezig met technieken voor het produceren van energie uit onder meer mest. Lees verder

NMI maakt handleiding voor EU-bemestingsproducten

15 maart 2023

Het Nutriënten Management Instituut (NMI) gaat een handleiding opstellen voor producenten van bemestingsproducten voor de Europese markt. NMI heeft hiervoor opdracht gekregen van de Europese Commissie, na het winnen van een internationale aanbesteding. Lees verder