Onderwerp: Nieuws

Zoektocht naar nieuwe aanwendingstechnieken van mest

6 oktober 2020

Werkgroep ‘Reductie ammoniakemissie bij mesttoediening’ is op zoek naar nieuwe aanwendingstechnieken van mest. Dat meldt Nieuwe Oogst. De werkgroep zoekt daarom creatieve boeren, machinebouwers, loonwerkers of andere techneuten die willen meedenken. Lees verder

40 kuubs mestcontainer met geïntegreerde haspel

1 oktober 2020

Het in dit jaar opgerichte Duitse bedrijf Kleutec introduceert een 40 kuubs mestcontainer met een geïntegreerde haspel. Op die haspel ligt 500 meter slang met een diameter van 125 mm voor het sleepslang bemesten. Lees verder

Ontwikkeling KeurMest vertraagd

29 september 2020

De ontwikkeling van KeurMest en de Mineralen Manager is vertraagd. Dat meldt Cumela. Lees verder

Subsidie op waterbassins voor verdunnen mest

22 september 2020

Het aanleggen van een waterbassin is in 2021 en de jaren erna subsidiabel. Als een van de maatregelen om ammoniakemissie terug te dringen heeft het kabinet daarvoor in 2021 21 miljoen euro en de twee jaren daarna 42 miljoen euro uitgetrokken. Lees verder

15 september: laatste dag mest uitrijden op bouwland

15 september 2020

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een eerder standpunt met betrekking tot het uitrijden van dierlijke mest na de teelt van maïs op zand- en lössgrond aangepast. Lees verder

Fliegl komt met rijenbemester die ook schoffelt

15 september 2020

Door de toegenomen populariteit van mechanische onkruidbestrijding in Duitsland ontwikkelde Fliegl de Dexter rijenbemester die ook kan schoffelen. Lees verder

Teleurstelling bij Cumela om Besluit gebruik meststoffen

3 september 2020

Het nieuwe Besluit gebruik meststoffen is, na de consultatie, vrijwel ongewijzigd naar de Tweede Kamer gestuurd. In het besluit staat onder andere dat vanaf 2021 maisland op zand- en lössgrond niet voor 1 april bemest mag worden. Cumela Nederland laat weten teleurgesteld te zijn in dit besluit. Lees verder

Evers Duodisc voor gras en graan

3 september 2020

Machinebouwer Evers heeft de Duodisc ontwikkeld. De bemester is een doorontwikkeling van de Tribus combi bemester en heeft een hoge capaciteit door de grote werkbreedte tot 18 meter. Lees verder

Uitrijperiode mest niet verlengd

1 september 2020

Er komt geen verlenging van de mestuitrijperiode. Het ministerie van LNV vindt dit milieukundig niet verantwoord. Lees verder

72.000 ton mest verwerken in Nistelrode

20 augustus 2020

De provincie Noord-Brabant heeft loonbedrijf Jennissen een nieuwe omgevingsvergunning verleend waardoor het bedrijf op de voormalige locatie van biogasproducent BioSpares in Nistelrode jaarlijks 72.000 ton mest mag aanvoeren. Dat meldt AgriHolland. Lees verder