Onderwerp: Nieuws

Mest nertsenbedrijven mag afgevoerd worden onder voorwaarden

14 juli 2020

Op een aantal nertsenhouderijen die niet besmet zijn met het coronavirus, dreigen problemen met de mestopslag. Lees verder

Meer mest verwerkt in Vlaanderen

10 juli 2020

Jaarlijks geeft het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM) inzicht over de stand van zaken en veranderingen in de mestverwerking in Vlaanderen. In 2019 is er 49,8 miljoen kg stikstof uit dierlijke mest verwerkt, dat is 5,7 miljoen kg meer dan twee jaar eerder. Lees verder

Stikstof- en fosfaatuitscheiding dierlijke mest opnieuw afgenomen

30 juni 2020

De uitscheiding van stikstof en fosfaat in dierlijke mest is in 2019 verder afgenomen. Vergeleken met een jaar eerder daalde de stikstofuitscheiding met 2,8 procent. De fosfaatuitscheiding nam tegelijkertijd met 4,0 procent af. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Lees verder

Derogatie: sleepvoet alleen bij maximum buitentemperatuur van 20 graden

24 juni 2020

Tijdens het Nitraatcomité hebben de Europese lidstaten ingestemd met de verlenging van de Nederlandse derogatie. Dat meldt minister Carola Schouten. Er zijn door de Europese Commissie wel aanvullende eisen gesteld. Lees verder

Minder export van mest naar Duitsland

22 juni 2020

In het eerste kwartaal van 2020 is voor bijna 8,22 miljoen kilo fosfaat uit dierlijke mest geëxporteerd. Dat is bijna 9,5 procent minder dan in de vergelijkbare periode in 2019. Lees verder

Petitie voor verbod op dierhuisvesting boven mestkelders

18 juni 2020

Varkens in Nood is een petitie gestart waarin minister Schouten wordt gevraagd het huisvesten van dieren boven mestkelders te verbieden. Lees verder

Cumela fel tegen uitfaseren drijfmest

16 juni 2020

De commissie Remkes adviseert in haar rapport ‘Niet alles kan overal’ afscheid te nemen van het gebruik van drijfmest. Allereerst door het niet meer toe te dienen op het land en in een later stadia door te voorkomen dat het ontstaat. Cumela is hier fel op tegen, want dit vergt een miljardeninvestering. Lees verder

Voor elke provincie harde doelen in aanpak stikstof

8 juni 2020

Elke provincie moet harde doelen krijgen als het gaat om de stikstofuitstoot. In het eindrapport van het Adviescollege Stikstofproblematiek moet het kabinet in de wet vastleggen hoe de stikstofuitstoot gehalveerd moet worden. Lees verder

Nieuwe algemeen directeur BMC Moerdijk

8 juni 2020

Gerd-Jan de Leeuw is de nieuwe algemeen directeur van BMC Moerdijk. Dat meldt het bedrijf. De Leeuw volgt Kees de Regt op die wegens pensionering afscheid neemt. Lees verder

Bouwland voor mais pas vanaf 1 april 2021 bemesten

2 juni 2020

Vanaf volgend jaar mag bouwland voor de teelt van snijmais pas vanaf 1 april bemest worden. Die regel komt in plaats van de verplichting van rijenbemesting die zou gaan gelden per 1 januari 2021. Lees verder