Onderwerp: Nieuws

Geen mest in de mestsilo

23 april 2019

De gemeente Smallingerland legt de eigenaar van een mestsilo aan de Kletten een preventieve last onder dwangsom op, om te voorkomen dat hij de mestsilo gaat gebruiken. Dat meldt de Drachtster Courant. Lees verder

‘KunstMest 4.0’ gepresenteerd

17 april 2019

In Den Haag heeft Meststoffen Nederland de visie KunstMest 4.0 gepresenteerd. Dat meldt Nieuwe Oogst. De belangenorganisatie voor mestdistributeurs en producenten beoogt een meer circulaire benadering van bemesting. Lees verder

Mag Holmel in Heythuysen digestaat drogen?

12 april 2019

De gemeente Leudal staat na klachten van omwonenden niet langer toe dat mestvergistingsbedrijf Holmel in Heythuysen digestaat droogt en verwerkt tot briketten. Dat meldt AgriHolland. Lees verder

Exportpositie naar Frankrijk onder druk

10 april 2019

De NVWA heeft Cumela Nederland op de hoogte gesteld van een groeiend probleem. Uit de registraties van de export naar Frankrijk blijkt steeds meer digestaat als gecomposteerde mest te worden geëxporteerd. Dat meldt Cumela. Lees verder

‘Geen bestrijdingsmiddelen in voer en mest’

8 april 2019

Stichting Agri Facts heeft de bevindingen in het onderzoek van Jelmer Buijs en Margriet Mantingh getoetst. Uit de toetsing blijkt dat de hoeveelheden insectendodende middelen die Buijs en Mantingh aangetroffen in veevoeders ver onder de Europees vastgestelde limieten blijven. Lees verder

Mesthandel: na regen komt…

4 april 2019

Hoewel het in sommige delen van het land nog aan de natte kant is, wordt er in de meeste regio’s druk mest uitgereden. Veel invloed op de ophaalbijdrage heeft dat nog niet. Lees verder

RosierGreidanus ontwikkelt mestpomp voor sleepslang

3 april 2019

Landbouwmechanisatiebedrijf RosierGreidanus uit Winsum heeft een op afstand bestuurbare mestpomp voor het sleepslangbemesten ontwikkeld. De mestpomp heeft een eigen krachtbron. Daardoor kan er met minder mankracht en een trekker minder gewerkt worden. Lees verder

Excretienormen fosfaat en stikstof melkvee niet aangepast

2 april 2019

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil de forfaitaire excretienormen voor fosfaat en stikstof van melkvee voorlopig nog niet herzien. Dat meldt AgriHolland. Lees verder

VIDEO: Drijfmest en concentraat in één werkgang

2 april 2019

Loonbedrijf Gebroeders Dekker uit Lekkerkerk is vorig jaar begonnen met het bijmengen van mineralenconcentraat tijdens het sleepslangen. De broers Pieter en Hans Dekker noemen het bemesten 2.0. Lees verder

Minder mest naar maisland

26 maart 2019

Twee redenen om kritisch naar het N-bemestingsadvies voor maïs te kijken zijn dat het eiwitgehalte van gras terug loopt door krappere stikstofbemesting en dat maïsland na de oogst ongebruikte bodemstikstof achterlaat. Dat meldt Bemestingsadvies.nl. Lees verder