Onderwerp: Nieuws

Nieuwe Nederlandse schijvenbemesters van Eland

4 januari 2021

Eland Machines uit Nijbroek (Gld.) komt met schijvenbemesters op de markt. De bemesters zijn er in werkbreedtes van 7,9 tot 12,4 meter. Lees verder

Digitale mestbon in voorjaar 2022

28 december 2020

De invoering van de realtime verantwoording voor het vervoer van dierlijke mest (rVDM) gebeurt in fases. Dat meldt minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in een brief aan de Tweede Kamer. Een brede invoering van de digitale mestbon wordt in het voorjaar van 2022 voorzien. Lees verder

Mest-app voor optimale bemesting

23 december 2020

Er komen steeds meer mestsoorten op de markt. Hoe kun je de langbouwkundige en milieuwaarde van verschillende organische mestproducten waarderen? Hiervoor is een speciale app in ontwikkeling. Dat meldt Verantwoorde Veehouderij. Lees verder

Emissiereductie in varkensstal mogelijk met bronaanpak

21 december 2020

Met bronaanpak waarbij de mest dagelijks uit de stal wordt verwijderd en een goede hokinrichting wordt toegepast is een forse reductie van de emissie van ammoniak en methaan bij biggen en vleesvarkens haalbaar. Dat meldt AgriHolland. Lees verder

Gebruik van dierlijke mest stabiel in Vlaanderen

16 december 2020

In 2019 lag het totale gebruik van stikstof uit dierlijke mest in het Vlaamse Gewest op 92 miljoen kilogram. Dat meldt LandbouwLeven. Het gebruik van fosfaat lag op 40 miljoen kilo. Dat blijkt uit cijfers die Statistiek Vlaanderen publiceert. De … Lees verder

Mestbeleid wellicht aangepast door droogte

1 december 2020

De Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) heeft op verzoek van minister Schouten van LNV een advies uitgebracht over hoe structureel omgegaan kan worden met droogte in het mestbeleid om effecten van droogte op de waterkwaliteit te voorkomen. Lees verder

Rechtzaak over vergunning mest uitrijden

27 november 2020

Milieuorganisatie Mobilisation for the Environment spant een rechtszaak aan bij de rechtbank in Roermond. De organisatie wil dat de provincie Limburg handhavend optreden tegen 3 veehouderijbedrijven met een onvolledige vergunning binnen de Wet op natuurbescherming. Lees verder

Vredo presenteert de VT7138 met 710 pk

16 november 2020

Machinebouwer Vredo uit Dodewaar presenteert de VT7138. De drie-asser heeft een mesttank van 32 kuub en haalt het vermogen van 521 kW (710 pk) uit een V8 Stage V motor van Scania. Lees verder

Groningse en Friese melkveehouders benutten meststoffen steeds beter

12 november 2020

Melkveehouders binnen Vruchtbare Kringloop Noord Nederland werken aan kringlooplandbouw met de KringloopWijzer. Om te kunnen zien wat de resultaten zijn van de afgelopen drie jaar zijn er van 104 melkveebedrijven in Groningen en Friesland de KringloopWijzers geanalyseerd. Lees verder

JOZ Barn-E mestrobot voor dichte stalvloer

27 oktober 2020

JOZ introduceert een nieuwe mestrobot voor dichte stalvloeren. De Barn-e schuift de mest niet vooruit, maar verzamelt het met behulp van een roterende invoer. Lees verder