‘Gevoelige bodem koesteren’

Graslandbeheer en bemesting op het biologische melkveebedrijf van Durk Oosterhof in Drachten (Fr). Alle percelen, op leemachtig zand, worden maximaal benut voor de productie van grasklaver. Op het bedrijf is, in het kader van het Bioveem-project, onderzoek gedaan naar de effectiviteit van dierlijke mest bij verschillende manieren van toedienen (sleepvoetbemester, zodenbemester, bovengronds). Daaruit bleek dat berijden van het land van invloed is op de grasopbrengst; de sleepslangmethode kwam nog als beste uit de bus. Een lagere mestgift kan toch leiden tot een acceptabele opbrengst, mits er voldoende fosfaat en kali in de bodem zit

Related Links

Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: