Hogere veebezetting, minder steun

Steeds meer melkveehouders investeren liever in quotum dan in grond. Logisch, want meer quotum levert meer 'cashgeld' op. Deze ondernemersgeest dient er goed rekening mee te houden dat het verwachte mest- en zuivelbeleid meer gericht is op extensiveren dan op intensiveren. Het mestbeleid zal afdwingen dat er mestafzetcontracten nodig zijn, misschien zelfs met verplichte mestafzet. De aanpassingen van het EU-landbouwbeleid, de zogenaamde MidTermReview, zijn gericht op verlagen van de prijssteun en het geven van inkomenstoeslagen. Investeren in grond wordt mogelijk “beloond” als de inkomenstoeslagen gekoppeld worden aan ha’s. Dit is nog onzeker

Related Links

Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: