Informatieblad mineralen en milieukwaliteit : Europees netwerk EAGER

De uitstoot van ammoniak staat hoog op de agenda van de Europese Commissie, en dus ook op die van de afzonderlijke lidstaten, inclusief Nederland. In de National Emission Ceiling (NEC) richtlijn wordt per lidstaat aangegeven hoe hoog de gasvormige emissies van iedere lidstaat mogen zijn, nu en in de toekomst. Voor Nederland geldt dat de uitstoot van ammoniak maximaal 128.000 ton in 2010 mag bedragen. Na 2010 gaan vrijwel zeker lagere niveaus gelden, omdat de ammoniakuitstoot binnen de EU in 2020 met 27% verminderd moet zijn. Om de landelijke uitstoot van ammoniak te berekenen, maken de meeste lidstaten gebruik van eigen rekenmodellen (emissiemodellen). Om hierin meer afstemming te krijgen, heeft een groep onderzoekers in 2002 besloten om een project te starten dat hierop gericht is. Dat project heet EAGER en dat staat voor “European Agricultural Gaseous Emission Research Network”. Deelnemers zijn afkomstig uit: Zwitserland, Duitsland, Nederland, Denemarken, UK en Zweden. Ze vergelijken de modellen die gebruikt worden voor berekening van de ammoniakuitstoot in de verschillende landen, met als doel ze beter op elkaar af te stemmen (harmonisatie)

Related Links

Meer over: Publicaties | Verwerken | Voer
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: