Meer grasland door mestbeleid

Het areaal grasland is in 2006 door de derogatie toegenomen. Een groot deel van de melkveebedrijven die in 2005 minder dan 70% grasland hadden, heeft het ‘bouwplan’ aangepast om aan de derogatie-eis te voldoen. Voor de betreffende bedrijven kan het een flinke aanpassing zijn geweest, maar landelijk gezien zal deze verschuiving nauwelijks invloed hebben op de samenstelling van het voerrantsoen

Related Links

Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: