Methaan te lijf via voer : melkveebedrijven kunnen uitstoot beperken door aanpassen van het rantsoen

De melkveesector draagt bij aan de uitstoot van broeikasgassen. Hoe kunnen veehouders die emissie terugdringen? Wageningse onderzoekers verwijzen onder meer naar het spoor van het rantsoen. Ook een hogere melkproductie per koe helpt.

Related Links

Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: