Ökologischer Landbau in Nordrhein-Westfalen : Ertrags- und Qualitätssicherung im ökologischen Kartoffelbau; Vorkeimung, Stickstoffversorgung, Kupferbehandlung ; Informationen für Beratung und Praxis

De volgdende teeltmaatregelen kunnen in de biologische aardappelteelt worden toegepast om Phytophthora-infecties tegen te gaan en de opbrengsten te verhogen: rassenkeuze, gezond plantgoed, voorkieming, juiste bemesting, loofbehandeling met koper en inzetten van bodemverbeteraars en versterkende middelen. De maatregelen voorkieming, organisch bijmesten en koperbehandeling werden in een veldproef onderzocht

Related Links

Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: