Praktijkdag suikerbieten op lichte grond centraal Valthermond, 30 oktober 2008 : achtergrondinformatie

In deze brochure wordt achtergrondinformatie gegeven over het project 'Perceel Centraal' waarin aandacht voor de variatie binnen percelen, het diagnostisch onderzoek van het IRS naar ziekten, plagen en gebreksverschijnselen bij suikerbieten, de conditie van de bodem, bemesting met stikstof, bestrijding van aantastingen door bladschimmels, bewaring van suikerbieten, en het koppen van de suikerbieten

Related Links

Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: