Uitzondering op afvoer van mest

In principe moeten alle transporten van dierlijke mest bemonsterd en gewogen worden. Voor enkele situaties gelden uitzonderingen.

Voor de volgende situaties hoeft u de dierlijke mest niet te bemonsteren en te wegen. De hoeveelheid x de forfaitaire normen ( tabel 5) voldoen bij het invullen van een vervoersbewijs.

  • Boer – boer transport
  • Vogelaar variant
  • Natuurterrein of overige grond
  • Levering aan particulieren
  • Paardenmest, substraat of champost
  • Export champost
  • Afvoer van klein bedrijf
  • Mengsels van vaste meststoffen (maximaal 10% vaste dierlijke mest of champost)
  • Konijnengier

Voor meer informatie over de uitzonderingen bij de afvoer van mest kijk op DR-loket

Voor de afvoercodes die u moet gebruiken bij de verschillende afvoermogelijkheden kunt tabel 5a,b,c raadplegen.

Meer over: Afvoer | Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: