Voeding geeft variatie in drijfmest

Bij de optimalisatie van melkveerantsoenen moet ook de excretiereductie en mestsamenstelling worden meegenomen. Daarvoor pleit Joan Reijs (Wageningen UR), die promoveerde op onderzoek naar variatie in drijfmestsamenstelling door verschillen in rantsoen

Related Links

Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: