Onderwerp: Nieuws

Dierrechten

23 maart 2011

Als u meer dan 3 vleesvarkens of meer dan 250 legkippen houdt, heeft u dierrechten nodig om deze dieren te houden. Lees verder

Rekenprogramma BEX

23 maart 2011

Melkveehouders mogen afwijken van de wettelijk vastgestelde excretieforfaits, mits ze dit op de door LNV voorgeschreven manier kunnen aantonen. Koeien & Kansen heeft de handreiking omgezet in een berekeningstool, genaamd excretiewijzer. Lees verder

Meedoen aan BEX

23 maart 2011

Als u als veehouder denkt dat op uw bedrijf de werkelijke excretie van uw melkveestapel niet overeenkomt met de forfaits voor melkvee in de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet,
dan kunt u daarvan afwijken door mee te doen aan de Bedrijfsspecifieke Excretie (BEX). Lees verder

Rekenprogramma bemesting zetmeelaardappelen

23 maart 2011

Met het berekeningsprogramma Optiras krijgt u onder andere een bemestingsadvies voor zetmeelaardappelen. Lees verder

Staldieren

23 maart 2011

In het mestbeleid is er verschil tussen graasdieren en staldieren. Hiermee moet u rekening houden bij het berekenen van de dierlijke mest die op uw bedrijf is geproduceerd. Lees verder

Graasdieren

23 maart 2011

In het mestbeleid is er verschil tussen graasdieren en staldieren. Hiermee moet u rekening houden bij het berekenen van de dierlijke mest die op uw bedrijf is geproduceerd. Lees verder

Hogere N-norm voor suikerbieten op klei

21 maart 2011

Op kleigronden met een hoge wortelopbrengst mag men extra stikstof geven. Lees verder

Rekenprogramma gebruiksnormen

21 maart 2011

Om te voorkomen dat u de gebruiksruimte overschrijdt, is het verstandig om een planning te maken van het gebruik van meststoffen. Lees verder

Fosfaatverrekening

21 maart 2011

Als u op bouwland teveel fosfaat heeft gebruikt, kunt u dit compenseren. Dit wordt fosfaatverrekening genoemd. Lees verder

Fosfaatarme en -fixerende gronden

21 maart 2011

Voor fosfaatarme en –fixerende gronden kunt u gebruik maken van een hogere fosfaatgebruiksnorm. De norm hiervoor is vanaf 2010 120 kg. U mag van deze hogere norm gebruikmaken als u voldoet aan de voorwaarden hieronder. Lees verder