Onderwerp: Nieuws

Rekenprogramma bemesting zetmeelaardappelen

23 maart 2011

Met het berekeningsprogramma Optiras krijgt u onder andere een bemestingsadvies voor zetmeelaardappelen. Lees verder

Staldieren

23 maart 2011

In het mestbeleid is er verschil tussen graasdieren en staldieren. Hiermee moet u rekening houden bij het berekenen van de dierlijke mest die op uw bedrijf is geproduceerd. Lees verder

Graasdieren

23 maart 2011

In het mestbeleid is er verschil tussen graasdieren en staldieren. Hiermee moet u rekening houden bij het berekenen van de dierlijke mest die op uw bedrijf is geproduceerd. Lees verder

Hogere N-norm voor suikerbieten op klei

21 maart 2011

Op kleigronden met een hoge wortelopbrengst mag men extra stikstof geven. Lees verder

Rekenprogramma gebruiksnormen

21 maart 2011

Om te voorkomen dat u de gebruiksruimte overschrijdt, is het verstandig om een planning te maken van het gebruik van meststoffen. Lees verder

Fosfaatverrekening

21 maart 2011

Als u op bouwland teveel fosfaat heeft gebruikt, kunt u dit compenseren. Dit wordt fosfaatverrekening genoemd. Lees verder

Fosfaatarme en -fixerende gronden

21 maart 2011

Voor fosfaatarme en –fixerende gronden kunt u gebruik maken van een hogere fosfaatgebruiksnorm. De norm hiervoor is vanaf 2010 120 kg. U mag van deze hogere norm gebruikmaken als u voldoet aan de voorwaarden hieronder. Lees verder

Bemestingsadviezen voor stikstof

21 maart 2011

Om ervoor te zorgen dat er niet teveel stikstof uit mest in het milieu komt, moeten boeren zich houden aan gebruiksnormen. De normen voor stikstof zijn gebaseerd op bemestingsadviezen. Lees verder

Energie uit mest

21 maart 2011

Mest is ook een geschikte grondstof voor het opwekken van duurzame energie. Lees verder

Themamiddag Precisie kunstmeststrooien

21 maart 2011

Tijdens de voorjaarsshow organiseert Landbouw- en mechanisatiebedrijf Rietman in Hasselt een themamiddag ‘Precisie kunstmeststrooien’. Lees verder