Onderwerp: Uitrijden

Dierlijke mest, zuiveringslib en kunstmeststoffen mogen niet het hele jaar worden uitgereden. Het hangt af van de grondsoort, de mestsoort, het type mest en of het om gras- of bouwland gaat. Er zijn veel regels en daarmee gepaard gaande nieuwsberichten. Hieronder vindt u het laatste nieuws over het uitrijden van mest.

‘Omgaan met bodem drastisch anders’

28 april 2011

Akkerbouwers moeten meer nadenken over de effecten van hun handelen voor de bodemgezondheid. Volgens directeur Jan Feersma Hoekstra van Agriton overheerst de keuze voor het voordeel op de korte termijn. Het maken van een verkeerde keuze in de bemesting, machine-inzet of teelt, kan op de lange termijn een lagere opbrengst van minder kwaliteit opleveren. „Kies voor ureum in plaats van kalkammonsalpeter.” Lees verder

Preidag voorziet in behoefte

27 april 2011

Demonstraties van plantmachines, spuittechniek en een rooier van Asalift; daarnaast een bemestingsdemo; het rassenaanbod van diverse zaadfirma’s en het composteren van preiafval. Dat en nog veel meer was te zien op de goed bezochte Landelijk Preidag op 15 oktober 2010 op PPO Vredepeel. Lees verder

Erfahrungen mit Luzerne- und Kleegras : die empfindlichen Futterpflanzen unter experimentellen Bedingungen in der biologisch-dynamischen Praxis des Dottelfelderhofes

23 april 2011

De grondslag van de biologische landbouw, de vlinderbloemigen, worden steeds meer aangetast door een reeks ziekten en plagen. Dit artikel bericht van een gevonden samenhang tussen nematoden in het opvolgende graangewas en een krappe nutriëntentoevoer, met name kalium. Dit verklaart zich onder andere door een hoge kaliumbehoefte van grasklaver. Lees verder

Ökologischer Landbau in Nordrhein-Westfalen : Ertrags- und Qualitätssicherung im ökologischen Kartoffelbau; Vorkeimung, Stickstoffversorgung, Kupferbehandlung ; Informationen für Beratung und Praxis

23 april 2011

De volgdende teeltmaatregelen kunnen in de biologische aardappelteelt worden toegepast om Phytophthora-infecties tegen te gaan en de opbrengsten te verhogen: rassenkeuze, gezond plantgoed, voorkieming, juiste bemesting, loofbehandeling met koper en inzetten van bodemverbeteraars en versterkende middelen. De maatregelen voorkieming, organisch bijmesten en koperbehandeling werden in een veldproef onderzocht Lees verder

Regelmässigere Erträge dank Blattdüngung?

23 april 2011

Regelmatige en hoge opbrengst met optimale binnenste en buitenste vruchtkwaliteit zijn beslissend voor een eonomisch succesvolle fruitproductie. De appel- en perenbomen neigen ieder naar soort meer of minder naar een afwisseling tussen goede en slechte fruitjaren. Kan de regelmaat van de oogst met bladbemesting verbeterd worden? Proeven zijn gedaan met ureum en borium. Met deze stoffen trad er geen positief op Lees verder

Entwicklungen in der Obstbaudüngung

23 april 2011

De bemesting van fruitbomen beïnvloedt de groei, de opbrengst en de kwaliteit van de vrucht. Er moet echter ook gekeken worden naar de snoei en vruchtverdeling om tot een optimaal resultaat te komen. Op het 5th International Symposium on Mineral Nutrition of Fruit Plants werden onderzoeksprojecten en ervaringen uitgewisseld. Een verslag Lees verder

Zuckerrüben ökologisch anbauen : ein Leitfaden für die Praxis

23 april 2011

Related Links Bekijk het volledige artikel

Speurtocht naar hogere efficiëntie opname N en P

21 april 2011

De strengere bemestingsnormen stimuleren de zoektocht naar middelen die bijdragen aan een efficiëntere bemesting. Op diverse plaatsen liggen demo’s of proeven met de middelen NitroSphere-N en Avail. Daarnaast zijn er twee Russische bacteriepreparaten. De claims van elk van de middelen is dat ze de beschikbaarheid van stikstof en fosfaat verbeteren. Lees verder

Bacteriepreparaten voor kleiaardappelen

21 april 2011

Het aanscherpen van de mestnormen dwingt telers tot het zo effectief mogelijk inzetten van meststoffen. Vanuit de industrie spelen bedrijven daar op in. Agrifirm test dit teeltjaar twee Russische bacteriepreparaten. Bezoekers aan Potato Europe 2009 kunnen daar op één van de demonstratievelden kennis van nemen. Lees verder

Biologische bemestingsstrategieën voeden plant en bodem

20 april 2011

PCBT startte in 2003 een meerjarige bemestingsproef op het biologisch proefbedrijf te Beitem. Deze proef heeft tot doel de potentiële bijdrage van meerjarig compost- en mestgebruik onder verschillende toepassingsregimes in de biologische landbouw na te gaan. De proef gaat in 2011 zijn negende jaar in. Lees verder