Onderwerp: Uitrijden

Dierlijke mest, zuiveringslib en kunstmeststoffen mogen niet het hele jaar worden uitgereden. Het hangt af van de grondsoort, de mestsoort, het type mest en of het om gras- of bouwland gaat. Er zijn veel regels en daarmee gepaard gaande nieuwsberichten. Hieronder vindt u het laatste nieuws over het uitrijden van mest.

Zuckerrüben ökologisch anbauen : ein Leitfaden für die Praxis

23 april 2011

Related Links Bekijk het volledige artikel

Speurtocht naar hogere efficiëntie opname N en P

21 april 2011

De strengere bemestingsnormen stimuleren de zoektocht naar middelen die bijdragen aan een efficiëntere bemesting. Op diverse plaatsen liggen demo’s of proeven met de middelen NitroSphere-N en Avail. Daarnaast zijn er twee Russische bacteriepreparaten. De claims van elk van de middelen is dat ze de beschikbaarheid van stikstof en fosfaat verbeteren. Lees verder

Bacteriepreparaten voor kleiaardappelen

21 april 2011

Het aanscherpen van de mestnormen dwingt telers tot het zo effectief mogelijk inzetten van meststoffen. Vanuit de industrie spelen bedrijven daar op in. Agrifirm test dit teeltjaar twee Russische bacteriepreparaten. Bezoekers aan Potato Europe 2009 kunnen daar op één van de demonstratievelden kennis van nemen. Lees verder

Biologische bemestingsstrategieën voeden plant en bodem

20 april 2011

PCBT startte in 2003 een meerjarige bemestingsproef op het biologisch proefbedrijf te Beitem. Deze proef heeft tot doel de potentiële bijdrage van meerjarig compost- en mestgebruik onder verschillende toepassingsregimes in de biologische landbouw na te gaan. De proef gaat in 2011 zijn negende jaar in. Lees verder

‘N-sensor hulpmiddel, vakmanschap blijft basis’

19 april 2011

De Duitse akkerbouwer Christian Dreyer gebruikt al zes jaar een Yara N-sensor om de stikstofbemesting van zijn 600 hectare tarwe te optimaliseren. „Ik zie duidelijk minder legering en een meer gelijkmatige afrijping, maar de N-sensor blijft een hulpmiddel”, is Dreyer van mening. Lees verder