Berichten over Wetgeving

Mestfraude in België

21 mei 2019

Vlaamse veehouders knoeien op grote schaal met de verwerking van mest, zo blijkt dinsdag uit onderzoek van De Standaard. (Half)lege vrachtwagens die rijden tussen boer en mestverwerker, moeten de indruk wekken dat de mest wel degelijk verwerkt wordt. In werkelijkheid lozen boeren die echter illegaal op het land. Lees verder

Illegale bemestingen in Bergeijk

7 mei 2019

De Keersop heeft een teeltvrije zone van 5 meter. Tijdens een veldcontrole van handhavers van waterschap De Dommel bleek deze teeltvrije zone in Bergeijk niet te zijn aangehouden. Dat meldt AgriHolland. Lees verder

‘Mestbeleid moet beter en eenvoudiger’

6 mei 2019

De rijksoverheid wil naar een ander, beter en eenvoudiger mestbeleid. Dat herziene beleid moet minder regeldruk opleveren voor ondernemers, maar ook leiden tot een betere waterkwaliteit, een betere bodemgezondheid en de mogelijkheid om kringlooplandbouw te realiseren. Dat meldt GroenKennisnet. Lees verder

Excretienormen fosfaat en stikstof melkvee niet aangepast

2 april 2019

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil de forfaitaire excretienormen voor fosfaat en stikstof van melkvee voorlopig nog niet herzien. Dat meldt AgriHolland. Lees verder

Grote mestverwerking op industrieterrein in Brabant

7 maart 2019

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant houden vast aan de vestiging van nieuwe mestbewerkingsinstallaties op bedrijventerreinen van de juiste milieucategorie en onder strenge voorwaarden ten aanzien van emissies en gezondheidsrisico’s. Dat meldt PigBusines. Lees verder

Vrijstelling bovengronds uitrijden met vijf jaar verlengd

18 februari 2019

Minister Carola Schouten van LNV heeft de vrijstelling voor het bovengronds aanwenden van drijfmest met vijf jaar verlengd. De vrijstelling geldt voor de periode 2019 tot en met 2023. Lees verder

160 aanmeldingen voor Keurmest

11 februari 2019

Voor de gedragscode Keurmest zijn inmiddels 160 aanmeldingen binnen. Dat meldt Nieuwe Oogst. Lees verder

Te veel mest bij Deurnes bedrijf

5 februari 2019

Op een varkensbedrijf in Deurne is te veel mest opgeslagen. Dat bleek bij een controle. Dat meldt het Eindhovens Dagblad. Lees verder

Derogatie aanvragen kan nog drie dagen

28 januari 2019

Nog tot en met donderdag (31-01-2019) hebben melkveehouders de tijd om derogatie aan te vragen. Lees verder

Mestregelgeving moet uitvoerbaar zijn

28 januari 2019

Landbouwminister Carola Schouten maakte eind vorig jaar bekend te overwegen om bij het uitrijden van alle mest een registratiesysteem verplicht te stellen. Cumela gaat hierover in gesprek. Lees verder