Berichten over Wetgeving

Fosfaatoverschot berekenen met stappenplan

30 november 2015

De Rijksdienst voor Ondernemend (RVO) Nederland heeft online een stappenplan beschikbaar gesteld waarmee veehouders de maximale omvang van het fosfaatoverschot voor hun bedrijf kunnen berekenen. Dat meldt Plattelandspost. Lees verder

Geen uitstel voor invoering elektronische monitoring luchtwassers

23 november 2015

Er komt geen uitstel van de wettelijke verplichting voor elektronische monitoring van luchtwassers in stallen. Veehouders hebben reeds drie jaar tijd gehad om elektronische monitoring aan te brengen. Lees verder

Vlaamse brochures helpen mestverwerkers

27 oktober 2015

Het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM) heeft twee nieuwe brochures geschreven die mestverwerkers moeten helpen om hun eindproduct makkelijker aan de man te brengen. Dat meldt het Vlaams Infocentrum land- en tuinbouw (VILT). Lees verder

Compost en schuimaarde voor fosfaatruimte

22 oktober 2015

Als op het bedrijf nog onbenutte ruimte voor fosfaat in de mestwetplanning over 2015 aanwezig is en de stikstofruimte voor dierlijke mest beperkend is, dan kun je overwegen om compost of schuimaarde aan te voeren. Zodoende kun je met overgebleven fosfaatruimte investeren in de kwaliteit van de bodem. Dat meldt Verantwoorde Veehouderij. Lees verder

VIDEO: Barsten in het ammoniakbastion

6 oktober 2015

Een korte film over het ammoniakbeleid. De film is geproduceerd door Schoonhoven Producties, bekend van de documentaire De kleine oorlog van boer Kok. Lees verder

LTO en NVV geen voorstander van fosfaatrechten

22 mei 2015

LTO Varkenshouderij en de Nederlandse Vakbond Varkenshouders zijn geen voorstander van fosfaatrechten. Dat meldt BoerenBusiness. De voorzitters van beide partijen vinden dat iedere sector zelf moet voorkomen dat het fosfaatplafond wordt overschreden. Lees verder

Streven Dijksma: Mineralenconcentraat als kunstmest

22 april 2015

Staatsecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken streeft naar een erkenning van mineralenconcentraat uit dierlijke mest als kunstmest. Ze werkt daarin binnen de ruimte die de Europese Commissie biedt. Lees verder

Ontwerp mestactieprogramma Vlaanderen

9 maart 2015

Het vijfde Actieprogramma van de Vlaamse overheid ter uitvoering van de Europese Nitraatrichtlijn (MAP5) gaat uit van een versterkte gebiedsgerichte aanpak met strengere maatregelen in focusgebieden waar de nitraatresidu’s nog steeds te hoog liggen. Dat meldt VILT, het Vlaamse infocentrum land- en tuinbouw. Lees verder

Mogelijk alternatief voor nieuwe AGR/GPS voor vaste mest

25 februari 2015

Bij ondernemers in het mestvervoer bestaan bezwaren tegen de uitwerking van de nieuwe AGR/GPS voor vaste mest die op 1 april 2015 in werking treedt. In de richting van het ministerie van Economische Zaken hebben wij een voorstel op hoofdlijnen gedaan voor een alternatief systeem. Dat meldt Cumela Nederland. Lees verder

Kwaliteitseisen mineralenconcentraat verscherpt

25 februari 2015

Wanneer het aantal bedrijven dat aan de pilot mineralenconcentraat uit dierlijke mest deelneemt vergroot, zullen er waarschijnlijk scherpere eisen gaan gelden. Dat meldt staatssecretaris Dijksma in een brief aan de Tweede Kamer. Lees verder