Berichten over Wetgeving

Derogatie: alles op een rij

26 januari 2015

Voor een gezond gewas en een goede opbrengst is voldoende bemesting van groot belang. Dit mag echter, zoals bekend, niet onbeperkt. Meststoffen die niet door gewassen worden opgenomen, komen terecht in de bodem en in het water. Dat belast het milieu. Om die reden is er in Europa mestwetgeving van kracht. BLGG AgroXpertus heeft de regels voor wat derogatie betreft op een rij gezet. Lees verder

‘Wetgeving grensoverschrijdende handel eind 2015’

23 januari 2015

Tegen eind dit jaar hoopt de Europese Commissie klaar te zijn met een nieuw wetgevend kader voor grensoverschrijdende handel in mest en meststoffen. Dat meldt het Belgische VILT op basis van een bijeenkomst, georganiseerd door Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM). Lees verder

PAS ter inzage op pas.natura2000.nl

9 januari 2015

De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) programma wordt op 10 januari ter inzage gelegd. Dat meldt de Staatscourant. De documenten Ontwerp Programma Aanpak Stikstof 2015 – 2021, Plan MER , inclusief beoordeling en de Gebiedsanalyses zijn dan digitaal te raadplegen op een speciale website. Lees verder

Dijksma: Emissiearme huisvesting en PAS apart behandelen

14 oktober 2014

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken vraagt de Tweede Kamer de behandeling van het voorhangende ontwerpbesluit emissiearme huisvesting landbouwhuisdieren niet te betrekken bij de behandeling van het ontwerpbesluit grenswaarden programmatische aanpak stikstof (PAS) omdat dit tot vertraging kan leiden. Lees verder

Eerste Kamer neemt wet PAS aan

9 oktober 2014

De Eerste Kamer heeft de wet Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) aangenomen. PVV, VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie en D66 stemden voor het wetsvoorstel. Lees verder

Dijksma: geen melkveewet, geen derogatie

6 oktober 2014

Als de melkveewet niet door de politiek wordt gesteund, loopt Nederland het risico de derogatie kwijt te raken. Dat schrijft staatssecretaris Sharon Dijksma in een brief aan de Tweede Kamer. De melkveewet moet de groei van de melkveesector na het … Lees verder

Langzaam strengere emissienormen melkvee

23 september 2014

De norm voor ammoniakemissie vanuit nieuwe melkveestallen wordt de komende jaren aangescherpt van nu 12,2 tot 8,6 kilo per dierplaats per jaar vanaf 2018. Voor vleeskalveren tot 8 maanden gaat vanaf 2020 een norm gelden van 2,5 kilo per dierplaats per jaar. Dat meldt Boerderij. Lees verder

Actuele mestwetgeving

18 september 2014

In de Meststoffenwet staan regels om het overmatig gebruik van meststoffen tegen te gaan. Er zijn regels voor het gebruik en uitrijden van meststoffen. De Meststoffenwet maakt een indeling naar verschillende typen meststoffen: dierlijke meststoffen, zuiveringsslib, compost, overige organische meststoffen en anorganische meststoffen (kunstmeststoffen). Er gelden verschillende regels, voorwaarden en uitrijdperioden per meststof. Lees verder

Frans protest tegen nitraatrichtlijn

17 september 2014

Zevenhonderd Franse boeren hebben dinsdag in het centrum van Orléans geprotesteerd tegen de nitraatrichtlijn en de beperkingen die hen dat oplegt. Dat meldt Boerderij. Lees verder

Tot wanneer mag mest uitgereden worden in 2014?

19 augustus 2014

Mest uitrijden mag in 2014 volgens onderstaand schema, mits er wordt voldaan aan de wettelijke gestelde regelgeving op het gebied van het aanwenden van meststoffen.
Lees verder