Berichten over Wetgeving

Belgische landbouworganisaties willen snelle uitvoering mestactieplan

21 november 2023

De Vlaamse landbouworganisaties Algemeen Boerensyndicaat, Boerenbond, Groene Kring, Jong ABS en BioForum willen dat de Vlaamse regering vaart maakt met de correcte uitvoering van het sectorakkoord over het zevende Mestactieplan. Dat meldt AgriHolland. Lees verder

Milieueffectrapport North Star bijna compleet

10 oktober 2023

Op verzoek van de provincie Drenthe heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage een beoordeling gemaakt van het milieueffectrapport (MER) voor de mestvergistingsinstallatie North Star die een consortium van EBN, Shell en Engie wil realiseren in Emmen. Lees verder

Stimulans voor groen gas uit mest

19 juli 2023

Met de uitwerking van bijmengverplichting van groen gas wordt een extra stimulans gerealiseerd. Dat meldt AgriHolland. In een brief gaat minister Jetten in op CO2-sturing in de keten. Lees verder

Cumela vraagt verhoging gebruiksruimte voor stikstof

17 juli 2023

Om de aanvoer van organische stof naar de akkerbouw op peil te houden heeft Cumela demissionair minister Adema gevraagd om de gebruiksruimte voor stikstof te verhogen. Met de verhoging zouden akkerbouwers maximaal gebruik kunnen maken van dierlijke mest. Bovendien kan het de druk op de mestmarkt, die is ontstaan door de verlaging van de derogatie en de invoering van bufferstroken, verminderen. Lees verder

Onderschatting bij ammoniakemissie emissiearme stallen

4 juli 2023

In opdracht van de minister van LNV heeft Wageningen Livestock Research een onderzoek uitgevoerd naar de verhouding tussen stikstof en fosfaat in mest bij excretie en bij afvoer van het bedrijf. Dit rapport is een verificatie van een studie van … Lees verder

Ammoniakemissie vanuit de landbouw nam in 3 jaar met 6,4% af

13 april 2023

Minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof heeft het RIVM gevraagd de emissie voor ammoniak en stikstofoxiden van 2018 en van 2021 als het meest recente emissiejaar inzichtelijk te maken. De totale emissie van ammoniak in 2021 bedroeg 122,1 kiloton en was 5,9% lager dan in 2018. Vanuit de landbouw was de ammoniakemissie 107,9 kiloton. Dat betekent een reductie met 6,4% in vergelijking tot 2018. Lees verder

Akkoord over stikstofbeleid in Vlaanderen

13 maart 2023

De Vlaamse regering heeft vrijdag 10 maart een akkoord bereikt over het te voeren stikstofbeleid. Er wordt een gelijkwaardige behandeling in het toekomstige vergunningenkader voor landbouw en industrie verzekerd vanaf 2025. Vanaf dan zullen landbouwers ook het extern salderen kunnen toepassen. Lees verder

Onafhankelijke monstername goed op orde in 2021

8 februari 2023

De naleving van de voorwaarden voor de uitvoering van mestbemonsteringen lijkt in 2021 goed op orde te zijn. Dat meldt de NVWA. Het aantal inspecties was in dat jaar na een periode van beperkingen weer terug op het niveau van eerdere jaren. Lees verder

Toch bufferstroken in 2023

25 januari 2023

Naar eigen zeggen heeft minister Adema een inschattingsfout gemaakt en daardoor zijn bufferstroken langs sloten toch dit jaar al verplicht. Dat werd afgelopen week bekend.  Lees verder

Adema stuurt wijziging Besluit gebruik meststoffen naar Eerste en Tweede Kamer

12 januari 2023

Minister Adema van LNV heeft het besluit voor wijziging van het Besluit gebruik meststoffen in verband met de implementatie van het zevende Actieprogramma Nitraatrichtlijn naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd. Lees verder