Berichten over Wetgeving

NCM: drie ongewenste voorwaarden bij toelatingsvoorstel Renure

13 mei 2024

Het Nederlands Coördinatiecentrum Mestverwaarding NCM heeft inbreng geleverd bij de publieke consultatie die de Europese Commissie is gestart over de toelating van Renure-meststoffen als vervangend product voor kunstmest. De NCM ziet drie belangrijke ongewenste en onnodige voorwaarden in het voorstel. Lees verder

Geen ruimte voor aanpassing of vernieuwing derogatie

8 april 2024

Minister Adema van LNV heeft met de Europese Commissie besproken of een nieuw derogatieverzoek mogelijk is, om meer dierlijke mest te kunnen uitrijden dan de 170 kilo stikstof per hectare die als grens geld voor nitraatgevoelige gebieden in de Europese nitraatrichtlijn. De Europese Commissie heeft hem duidelijk aangegeven hiervoor geen enkele ruimte te zien. Lees verder

Verlichting mestmarkt duurt nog even

3 april 2024

Minister Adema van LNV had de Tweede Kamer eerder gemeld dat hij naar verwachting eind maart met informatie zou komen over de mogelijke handelingsopties voor het verlichten van de mestmarkt. Hij laat nu weten dat dit niet gaat lukken. Lees verder

Europese Commissie versoepelt regels voor toepassing Renure

25 maart 2024

Bewerkte dierlijke mest kan binnenkort waarschijnlijk worden gebruikt als alternatief voor kunstmest. Dat meldt minister Adema. De Europese Commissie gaat de regels versoepelen. Lees verder

DDB wil afschaffing bufferstroken bij bemesting

31 januari 2024

De organisatie Dutch Dairymen Board (DDB) pleit voor drie maatregelen om de plaatsingsruimte voor dierlijke mest te verruimen en de druk op de mestmarkt te verlichten. Dat meldt AgriHolland. Lees verder

Forse inkomensdaling door afbouwen derogatie

24 januari 2024

In 2026 wordt de derogatie in Nederland afgeschaft, wat betekent dat er vanaf dat moment niet meer dan 170 kilo stikstof per hectare aan dierlijke mest mag worden uitgereden. Vanaf 2023 wordt derogatie stapsgewijs afgebouwd. Binnen het project Koeien & Kansen zijn er in 2023 al 2 bedrijven als pilot gestopt met derogatie. Het stoppen met derogatie heeft een aanzienlijke impact voor deze bedrijven: het inkomen daalt met meer dan 29.000 euro. Lees verder

Belgische landbouworganisaties willen snelle uitvoering mestactieplan

21 november 2023

De Vlaamse landbouworganisaties Algemeen Boerensyndicaat, Boerenbond, Groene Kring, Jong ABS en BioForum willen dat de Vlaamse regering vaart maakt met de correcte uitvoering van het sectorakkoord over het zevende Mestactieplan. Dat meldt AgriHolland. Lees verder

Milieueffectrapport North Star bijna compleet

10 oktober 2023

Op verzoek van de provincie Drenthe heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage een beoordeling gemaakt van het milieueffectrapport (MER) voor de mestvergistingsinstallatie North Star die een consortium van EBN, Shell en Engie wil realiseren in Emmen. Lees verder

Stimulans voor groen gas uit mest

19 juli 2023

Met de uitwerking van bijmengverplichting van groen gas wordt een extra stimulans gerealiseerd. Dat meldt AgriHolland. In een brief gaat minister Jetten in op CO2-sturing in de keten. Lees verder

Cumela vraagt verhoging gebruiksruimte voor stikstof

17 juli 2023

Om de aanvoer van organische stof naar de akkerbouw op peil te houden heeft Cumela demissionair minister Adema gevraagd om de gebruiksruimte voor stikstof te verhogen. Met de verhoging zouden akkerbouwers maximaal gebruik kunnen maken van dierlijke mest. Bovendien kan het de druk op de mestmarkt, die is ontstaan door de verlaging van de derogatie en de invoering van bufferstroken, verminderen. Lees verder