Berichten over Wetgeving

Limburg pakt mestfraude aan

16 november 2018

Handhavers en toezichthouders gaan in Limburg samenwerken om mestfraude tegen te gaan en aan te pakken. Dat melden AgriHolland en Waterschap Limburg. Lees verder

Komt er een heffing op kunstmest?

6 november 2018

Een heffing op stikstofkunstmest. Minster Carola Schouten sluiten een heffing daarop niet uit. Dat meldt Boerderij.nl. Lees verder

Bijhouden PAS functioneert goed

30 oktober 2018

De belangrijkste conclusie uit de evaluatie van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is dat het bijhouden en de uitgifte van ontwikkelingsruimte goed functioneert. Dat meldt AgriHolland. Lees verder

Methaanemissie vee: meting gestart

26 september 2018

Binnen het project Koeien & Kansen is begin september een start gemaakt met het meten van methaanemissie uit de koe. Dat meldt Verantwoorde Veehouderij. Voor dit onderzoek is een Greenfeed geïnstalleerd op KTC De Marke, KTC Zegveld en bij Koeien & Kansen-deelnemer Rijk Baltus. Lees verder

Mestsector lanceert gedragscode KeurMest

18 september 2018

De gezamenlijke mestsector heeft vrijdag de gedragscode KeurMest in gebruik genomen. Met ondertekening geven veehouders, eindgebruikers (bijv. akkerbouwers, mestverwerkers), transporteurs en de loonwerkers aan dat zij volgens de regels mest produceren, transporteren, aanwenden en/of verwerken. Lees verder

Voorlopig geen maatregelen tegen Eurofins

6 september 2018

Minster Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ziet geen directe aanleiding maatregelen te nemen tegen het bedrijf Eurofins Agro. Lees verder

Cumela wil uitstel uitrijverbod

1 augustus 2018

Een maand uitstel van het uitrijverbod op alle gronden. “Nood breekt wet”, aldus Jaap Uenk, voorzitter van de sectie Meststoffendistributie van Cumela. Lees verder

CDM onderzoekt NIRS-methode Eurofins

20 juli 2018

De Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) beoordeelt of de analysemethode via Near-infrared spectroscopy (NIRS) die Eurofins Agro gebruikt voor de bepaling van het P-Al-getal in grondmonsters voldoet. Dat meldt Boerderij Vandaag. Lees verder

Fosfaatrechtenstelsel aangepast voor vleesveehouderij

20 juli 2018

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft maatregelen genomen waardoor vleesveehouders hun bedrijfsvoering voortzetten zonder daarbij beperkingen van het fosfaatrechtenstelsel te ondervinden. Het gaat om de Beleidsregel fosfaatrechten jongvee en de Vrijstellingsregeling zoogkoeienhouderij. Dat meldt AgriHolland. Lees verder

WUR levert ‘verdwenen’ ammoniakdata af bij researchteam V-focus

9 juli 2018

Wageningen UR heeft vanmiddag bestanden met ammoniakmeetdata afgeleverd bij het researchteam van V-focus / Mesdag Zuivelfonds. Dat meldt V-focus. Sinds 2015 is WUR herhaaldelijk verzocht om inzage in de meetuitslagen van veldproeven op grasland met bovengronds bemesten, mestinjectie en bemesten … Lees verder