Onderwerp: Afvoer

Export, verwerken, transport, regels, pluimveemest, rundveemest en varkensmest. Er wordt veel mest afgevoerd. En om te bepalen wat er wordt afgevoerd, moeten meststoffen, fosfaat en stikstof gewogen en bemonsterd worden. Hieronder vindt u het laatste nieuws over de afvoer van mest.

Mesttransporten met zeer hoge gehaltes tellen niet zomaar mee

26 april 2013

Dienst Regelingen heeft samen met de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) een aantal leveranciers van vrachten mest waarin zeer hoge gehaltes fosfaat en/of stikstof voorkomen aangeschreven. Deze bedrijven hebben de mededeling gekregen dat deze vrachten niet meegeteld zullen worden voor hun mestboekhouding, tenzij de leveranciers van de vrachten met een geloofwaardige verklaring voor de hoge gehalten komen.
Lees verder

‘Mestvervoerders ook geregistreerd bij NVWA’

26 april 2013

Mestvervoerders moeten ook geregistreerd staan bij de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA). Dat meldt Cumela. Lees verder

Geurts (CDA) wil opheldering over mestmonsters

11 april 2013

Tweede Kamerlid Jaco Geurts van het CDA wil duidelijkheid van staatssecretaris Dijksma van landbouw over de boetes die veel mestvervoerders begin dit jaar hebben gekregen voor te lage gewichten van mestmonsters. Lees verder

LTO en NVV: extra mestverwerking wél nodig

2 april 2013

Extra mestverwerking is niet nodig, volgens een analyse van Boerderij Vandaag. LTO en de NVV zijn het daar niet mee eens. Zij stellen in een reactie in dezelfde krant dat extra verwerking wél nodig is.
Lees verder

Mestfraudeurs opgepakt

27 maart 2013

De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA-IOD) heeft de afgelopen dagen zes verdachten aangehouden in een grootschalig onderzoek naar fraude met mest. Lees verder

Export varkensmest 2012 stijgt met 55 procent

27 maart 2013

Vorig jaar is er in totaal 528.694 ton varkensmest geëxporteerd. Dit is een stijging van 55 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dit blijkt uit cijfers van Dienst Regelingen van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.
Lees verder

Vervoersverbod voor pluimveemest in Lochem

13 maart 2013

Sinds dinsdag 12 maart 2013 geldt er in een zone van ruim 1 kilometer rond een met vogelgriep besmette pluimveebedrijf in Lochem een vervoersverbod voor pluimveemest. Dit vervoersverbod geldt ook voor pluimvee, eieren en gebruikt strooisel.
Lees verder

Geen mestplaatsingsovereenkomsten in 2013 en 2014

5 november 2012

Veehouders met een overschot aan mest hoeven nog geen verplichte mestplaatsingsovereenkomst (MPO) te sluiten met akkerbouwer zolang er dierrechten zijn. Dit blijkt uit een reactie op vragen van de Tweede Kamer. Lees verder

Onderzoek naar internationale mestfraude

26 september 2012

De Inlichtingen- en Opsporingsdienst (IOD) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft op dinsdag 25 september 4 doorzoekingen verricht in de provincie Brabant. Ook vonden er doorzoekingen plaats in Zwitserland, Duitsland, België en Polen. Bedrijfspanden en woningen werden doorzocht in het kader van een strafrechtelijk onderzoek dat zich richt op het verhullen van internationale meststromen, waaraan een mestintermediair uit de provincie Brabant vermoedelijk miljoenen euro’s aan heeft verdiend. Lees verder

‘Markt voor varkensmest in fruitteelt’

11 september 2012

Er is markt voor varkensmest in de fruitteelt. Dat blijkt uit onderzoek door Wageningen UR Livestock Research en Praktijkonderzoek Plant en Omgeving sector Fruitteelt. Lees verder