Onderwerp: Afvoer

Export, verwerken, transport, regels, pluimveemest, rundveemest en varkensmest. Er wordt veel mest afgevoerd. En om te bepalen wat er wordt afgevoerd, moeten meststoffen, fosfaat en stikstof gewogen en bemonsterd worden. Hieronder vindt u het laatste nieuws over de afvoer van mest.

Mestfraudeurs opgepakt

27 maart 2013

De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA-IOD) heeft de afgelopen dagen zes verdachten aangehouden in een grootschalig onderzoek naar fraude met mest. Lees verder

Export varkensmest 2012 stijgt met 55 procent

27 maart 2013

Vorig jaar is er in totaal 528.694 ton varkensmest geëxporteerd. Dit is een stijging van 55 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dit blijkt uit cijfers van Dienst Regelingen van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.
Lees verder

Vervoersverbod voor pluimveemest in Lochem

13 maart 2013

Sinds dinsdag 12 maart 2013 geldt er in een zone van ruim 1 kilometer rond een met vogelgriep besmette pluimveebedrijf in Lochem een vervoersverbod voor pluimveemest. Dit vervoersverbod geldt ook voor pluimvee, eieren en gebruikt strooisel.
Lees verder

Geen mestplaatsingsovereenkomsten in 2013 en 2014

5 november 2012

Veehouders met een overschot aan mest hoeven nog geen verplichte mestplaatsingsovereenkomst (MPO) te sluiten met akkerbouwer zolang er dierrechten zijn. Dit blijkt uit een reactie op vragen van de Tweede Kamer. Lees verder

Onderzoek naar internationale mestfraude

26 september 2012

De Inlichtingen- en Opsporingsdienst (IOD) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft op dinsdag 25 september 4 doorzoekingen verricht in de provincie Brabant. Ook vonden er doorzoekingen plaats in Zwitserland, Duitsland, België en Polen. Bedrijfspanden en woningen werden doorzocht in het kader van een strafrechtelijk onderzoek dat zich richt op het verhullen van internationale meststromen, waaraan een mestintermediair uit de provincie Brabant vermoedelijk miljoenen euro’s aan heeft verdiend. Lees verder

‘Markt voor varkensmest in fruitteelt’

11 september 2012

Er is markt voor varkensmest in de fruitteelt. Dat blijkt uit onderzoek door Wageningen UR Livestock Research en Praktijkonderzoek Plant en Omgeving sector Fruitteelt. Lees verder

Malafide praktijken in mesthandel

10 augustus 2012

Het nieuwe mestbeleid kan alleen maar slagen als de de mesthandel zich faciliterend opstelt, aldus Frits van der Schans, van CLM die onlangs onderzoek deed naar de gevolgen van het nieuw ingezette mestbeleid en geschrokken is van de malafide handel in mest. Lees verder

Afzet pluimveemest 18 euro

1 juni 2012

De nieuwe uitgangspunten en begrotingsnormen die gebruikt worden voor bedrijfsbegrotingen en bij Garantstelling Landbouw zijn opnieuw vastgesteld. De mestafzetkosten zijn beraamd op 18 euro per ton, deze kosten vallen niet onder het saldo, maar zijn zeker kosten om rekening mee te houden. Lees verder

Vervoersverbod pluimveemest

19 maart 2012

In een zone van drie kilometer rond het besmette pluimveebedrijf in het Limburgse Kelpen – Oler, geldt een vervoersverbod voor dieren, eieren en pluimveemest. Lees verder

Extreem weer beïnvloedde mestafzetprijs in 2011 sterk

2 januari 2012

Het afgelopen jaar, 2011, was een jaar van extremen: enorme droogte in het voorjaar gevolgd door een extreem natte periode in de zomer en het najaar. Naast deze extreme weersomstandigheden zorgden een exportverbod naar Duitsland en de financiële malaise in de varkenshouderij voor schommelingen in de mestafzetprijzen, zo blijkt uit de mestprijsnotering van Mestportaal.nl. Lees verder