Onderwerp: Afvoer

Export, verwerken, transport, regels, pluimveemest, rundveemest en varkensmest. Er wordt veel mest afgevoerd. En om te bepalen wat er wordt afgevoerd, moeten meststoffen, fosfaat en stikstof gewogen en bemonsterd worden. Hieronder vindt u het laatste nieuws over de afvoer van mest.

Afzetkosten mest fors gestegen

4 januari 2024

Een analyse van cijfers van Wageningen Economic Research die zijn verzameld binnen het bedrijveninformatienetwerk wijzen uit dat de afzetkosten voor mest in 2023 zijn toegenomen in vergelijking tot voorgaande jaren. Lees verder

Lely introduceert nieuwe Discovery Collector C2

28 november 2023

Lely komt met een uitbreiding van het mestrobotgamma. De nieuwe Discovery Collector C2 heeft ten opzichte van de voorganger meer rijcapaciteit. Lees verder

Stikstof- en fosfaatproductie dierlijke mest onder mestplafond

4 juli 2023

De uitscheiding van stikstof in dierlijke mest bedroeg 467 miljoen kilogram in 2022. Dat is 0,8 procent minder dan een jaar eerder, en 4,6 procent onder het in 2022 geldende stikstofplafond. De fosfaatuitscheiding was 150 miljoen kilogram. Dat is 1,6 procent meer dan een jaar eerder en 0,2 procent onder het fosfaatplafond. Dat meldt het CBS op basis van definitieve cijfers. Lees verder

Mest uit de ligbox met driewieler

25 april 2023

De Ier Daniel Broderick heeft de Cubi-Clean ontwikkeld. De dieselaangedreven driewieler heeft een borstel die mest uit de ligboxen de roosters op veegt. Lees verder

Nieuwe transporttank van Record

22 december 2022

De Belgische trailerfabrikant Record introduceert een nieuwe transporttank voor mest en digestaat. De tank, genaamd Evo-Trans V25.000, heeft een volume van 25.000 liter en kan met behulp van de turbovuller in twee minuten gevuld worden. Lees verder

Realtime vervoersbewijs dierlijke mest vanaf 1 januari 2023

13 december 2022

Vervoerders van mest moeten vanaf 1 januari gebruik maken van een realtime en digitaal Vervoersbewijs dierelijke mest (rVDM). Daarmee geven de transporteurs voor het vervoer al veel gegevens door.  Lees verder

Ammoniakemissie verminderen met doorlaatbare tegelvloer

27 december 2021

Op Dairy Campus wordt momenteel onderzoek gedaan naar meerdere oplossingen om in melkveestallen de emissie van ammoniak en broeikasgassen te verminderen. Eén van de mogelijke oplossingen is een Zeraflex doorlaatbare tegelvloer. Lees verder

Per direct vervoersverbod pluimveemest

27 oktober 2021

Voor heel Nederland geldt per 26 oktober 12.00 uur een ophokplicht voor alle bedrijven die commercieel pluimvee houden. Dat meldt minister Schouten van LNV. De aanleiding voor de ophokplicht is de vondst van hoogpathogene vogelgriep bij leghennen op een biologisch bedrijf … Lees verder

Export dierlijke mest licht gedaald

5 april 2021

In 2020 werd er 3,1 miljoen ton mest vanuit Nederland geëxporteerd. Dat is minder dan een jaar eerder. De meeste geëxporteerde mest gaat als mengmest naar het buitenland. Lees verder

Minder export van fosfaat uit dierlijke mest

12 januari 2021

Over de eerste 9 maanden van 2020 werd vanuit Nederland 2,46 miljoen ton mest uitgevoerd met daarin bijna 27,5 miljoen kilo fosfaat en bijna 28,4 miljoen stikstof. De uitvoer van fosfaat via export lag daarmee 5,2 procent lager dan in de vergelijkbare periode in 2019. Lees verder