Onderwerp: Afvoer

Export, verwerken, transport, regels, pluimveemest, rundveemest en varkensmest. Er wordt veel mest afgevoerd. En om te bepalen wat er wordt afgevoerd, moeten meststoffen, fosfaat en stikstof gewogen en bemonsterd worden. Hieronder vindt u het laatste nieuws over de afvoer van mest.

Per direct vervoersverbod pluimveemest

27 oktober 2021

Voor heel Nederland geldt per 26 oktober 12.00 uur een ophokplicht voor alle bedrijven die commercieel pluimvee houden. Dat meldt minister Schouten van LNV. De aanleiding voor de ophokplicht is de vondst van hoogpathogene vogelgriep bij leghennen op een biologisch bedrijf … Lees verder

Export dierlijke mest licht gedaald

5 april 2021

In 2020 werd er 3,1 miljoen ton mest vanuit Nederland geëxporteerd. Dat is minder dan een jaar eerder. De meeste geëxporteerde mest gaat als mengmest naar het buitenland. Lees verder

Minder export van fosfaat uit dierlijke mest

12 januari 2021

Over de eerste 9 maanden van 2020 werd vanuit Nederland 2,46 miljoen ton mest uitgevoerd met daarin bijna 27,5 miljoen kilo fosfaat en bijna 28,4 miljoen stikstof. De uitvoer van fosfaat via export lag daarmee 5,2 procent lager dan in de vergelijkbare periode in 2019. Lees verder

Emissiereductie in varkensstal mogelijk met bronaanpak

21 december 2020

Met bronaanpak waarbij de mest dagelijks uit de stal wordt verwijderd en een goede hokinrichting wordt toegepast is een forse reductie van de emissie van ammoniak en methaan bij biggen en vleesvarkens haalbaar. Dat meldt AgriHolland. Lees verder

Mest nertsenbedrijven mag afgevoerd worden onder voorwaarden

14 juli 2020

Op een aantal nertsenhouderijen die niet besmet zijn met het coronavirus, dreigen problemen met de mestopslag. Lees verder

Minder export van mest naar Duitsland

22 juni 2020

In het eerste kwartaal van 2020 is voor bijna 8,22 miljoen kilo fosfaat uit dierlijke mest geëxporteerd. Dat is bijna 9,5 procent minder dan in de vergelijkbare periode in 2019. Lees verder

Te weinig mest op Texel

16 april 2020

Vanwege de Corona-crisis vaart de boot naar Texel minder vaak en komen akkerbouwers mest tekort. Dat meldt Nieuwe Oogst. Vanwege het tekort wordt er extra kunstmest aangewend. Lees verder

Rij- en rusttijden mesttransport ook versoepeld

27 maart 2020

De rij- en rusttijden zijn versoepeld en omdat mesttransport tot de cruciale beroepen behoort geldt de versoepeling ook daarvoor. Dat meldt Cumela. Lees verder

Meer mest geëxporteerd in 2019

23 maart 2020

In 2019 exporteerde Nederland 2 procent meer mest in vergelijking met 2018. Dat meldt Nieuwe Oogst. In totaal werd er iets meer dan 3 miljoen ton mest de landsgrenzen over gebracht. Lees verder

RMH zelfrijdende voer- en mestschuif

5 december 2019

Uit de Israëlische fabriek waar de RMH-voermengwagens worden gebouwd is een opvallende zelfrijder gerold om het voer aan te schuiven. Het is een driewielige machine waarvan het enkele achterwiel stuurt, zodat scherp kan worden gedraaid. Lees verder