Onderwerp: Nieuws

Verlenging uitrijperiode zorgt niet voor drukke mesthandel

6 september 2018

Weersomstandigheden hebben voor volle putten gezorgd. Door de hitte afgelopen zomer zijn veel koeien binnen gebleven. Handelaren geven aan dat er momenteel mondjesmaat gereden wordt. Lees verder

Voorlopig geen maatregelen tegen Eurofins

6 september 2018

Minster Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ziet geen directe aanleiding maatregelen te nemen tegen het bedrijf Eurofins Agro. Lees verder

Fosfaatgift dierlijke mest gerechtvaardigd door hoge gewasonttrekking

4 september 2018

Dierlijke mest is binnen de voorwaarden van derogatie de enige fosfaatbron waarmee de fosfaatonttrekking door gewassen gecompenseerd kan worden. Lees verder

Nieuwe rijenbemesters van Evers

4 september 2018

Evers Agro presenteert op Agrotechniek Holland een nieuwe serie rijenbemesters. De bemesters zijn geschikt voor zowel rijen- als volveldsbemesting. Lees verder

Uitrijperiode mest op bouw- én grasland verlengd

27 augustus 2018

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft op basis van adviezen van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) en de Technische Commissie Bodem (TCB) definitief besloten tot het verlengen van de periode waarin boeren mest kunnen uitrijden. Lees verder

Nog geen ruimte voor uitrijden

6 augustus 2018

Mesthandelaren geven aan dat het redelijk rustig is op de mestmarkt. Het is voorlopig nog wachten op de graanoogst, al wordt er op sommige plekken al noodgedwongen geoogst. Lees verder

Cumela wil uitstel uitrijverbod

1 augustus 2018

Een maand uitstel van het uitrijverbod op alle gronden. “Nood breekt wet”, aldus Jaap Uenk, voorzitter van de sectie Meststoffendistributie van Cumela. Lees verder

Vragen om verlenging uitrijperiode 2018

31 juli 2018

LTO Nederland en Producentenorganisatie Varkenshouderij willen de uitrijperiode voor mest voor grasland en bouwland met twee weken verlengen. Lees verder

Nederlandse Melkveehouders Vakbond wil verruiming uitrijseizoen

24 juli 2018

Nederlandse Melkveehouders Vakbond heeft minister Schouten verzocht om het uitrijseizoen voor mest te verruimen tot half oktober voor alle gronden. Dit in verband met de aanhoudende droogte. Ter voorkoming van nutriëntenverlies uit mest en nitraatvergiftiging bij koeien. Lees verder

Twence mestverwaarding komt dichterbij

23 juli 2018

De provincie Overijssel wil meewerken aan de bouw van de mestverwaardinginstallatie van Twence. Daarvoor gaat de provincie een zogenoemde PIP, een bestemmingsplan, maken. Lees verder