Onderwerp: Opslag

Een intermediair moet opslagen registreren bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland. Een mestopslag kan maar bij één onderneming geregistreerd en in gebruik zijn. Zo zijn er meer regels die gelden voor mestopslag. Hieronder vindt u het laatste nieuws over mestopslag.

Beheersmaatregelen voor de reductie van zilverschurft : patroonanalyse bij 15 biologische aardappeltelers

2 mei 2011

Het onderdeel patroonanalyse in het project beheersmaatregelen voor de reductie van zilverschurft is uitgevoerd bij 15 telers in de pootgoedgebieden van Friesland en Flevoland. Van de 15 geïnterviewde telers zijn er 12 die alleen pootgoed telen, 2 die zowel pootgoed- als consumptieaardappelen telen en 1 die dit jaar overgaat van pootgoed naar consumptie teelt. De interviews hebben tot doel meer duidelijkheid te krijgen over de mate van incidentie van zilverschurft. Ook het effect van factoren als grondsoort, teeltmaatregelen, rasverschillen en bewaring op zilverschurft zijn in de interviews meegenomen. De interviews zijn uitgevoerd in de maand februari en maart, zie bijlage “interviews”. In dit verslag wordt de samenvatting en conclusies behandeld. Lees verder

Clean Meleon elektro 800 roosterschuif : scooterend de roosters schuiven : Veehouderij Techniek poster

2 mei 2011

Beschrijving en beoordeling van een wendbare elektrische roosterschuif van het Duitse Westermann Lees verder

Praktijkdag suikerbieten op lichte grond centraal Valthermond, 30 oktober 2008 : achtergrondinformatie

2 mei 2011

In deze brochure wordt achtergrondinformatie gegeven over het project ‘Perceel Centraal’ waarin aandacht voor de variatie binnen percelen, het diagnostisch onderzoek van het IRS naar ziekten, plagen en gebreksverschijnselen bij suikerbieten, de conditie van de bodem, bemesting met stikstof, bestrijding van aantastingen door bladschimmels, bewaring van suikerbieten, en het koppen van de suikerbieten Lees verder

Hybride vloer in mestgang voldoet, maar kan beter

1 mei 2011

Sinds 2 jaar heeft het Lagekostenbedrijf ervaring met de hybride vloer (een betonnen vloer met daarin een rubberen honingraatpatroon), die in de plaats is gekomen voor een dichte hellende vloer. Geconcludeerd wordt dat de nieuwe vloer beter voldoet dan de vorige vloer, maar dat de afwerking ervan meer aandacht verdient Lees verder

Kelderplan voor natuurlijke ontmenging

1 mei 2011

Op het nieuwe onderzoeksbedrijf voor de Nederlandse biologische melkveehouderij in Aver Heino wordt onder meer onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van natuurlijke ontmenging van mest. Het kelderplan is daarvoor speciaal ontworpen Lees verder

6 maanden mestopslag niet altijd voldoende [: thema]: Schaalvergroting

1 mei 2011

Extra mestopslagruimte boven de verplichte 6 maanden kan nuttig zijn. Daarom is voor 2 voorbeeldbedrijven de minimale grootte aan mestopslag berekend voor respectievelijk 6, 7 en 8 maanden. Ook zijn de kosten vergeleken voor 1.000 m3 mestopslag in respectievelijk een mestsilo (van hout, beton, staal), een mestsilo (van folie in staalframe), een foliebassin, en een mestzak Lees verder

Onderzoek naar de emissies van een natuurlijk geventileerde potstal voor melkvee, Mestopslag buiten de stal

1 mei 2011

Related Links Bekijk het volledige artikel

Stalmest composteren : organische restproducten recyclen tot waardevoller meststof

1 mei 2011

Om tot een goed compostproduct van stalmest te komen is het van belang aandacht te schenken aan een zorgvuldige bewaring van de mest Lees verder

duik in zakken, silo’s, bassins en kelders : mestopslag

1 mei 2011

Vanaf 1 juli 2005 zijn agrarische bedrijven verplicht om minimaal 6 maanden mestopslag te hebben. In verband hiermee zijn de voor- en nadelen van mestzakken, -bassins, -silo’s en -kelders bekeken Lees verder

Emissiereductieopties voor methaan uit mestopslagen

1 mei 2011

Related Links Bekijk het volledige artikel