Onderwerp: Opslag

Een intermediair moet opslagen registreren bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland. Een mestopslag kan maar bij één onderneming geregistreerd en in gebruik zijn. Zo zijn er meer regels die gelden voor mestopslag. Hieronder vindt u het laatste nieuws over mestopslag.

Onderzoek Dairy Campus: Koetoilet voldoet aan verwachting

14 september 2021

Het koetoilet van Hanskamp voldoet aan de verwachting. Dat blijkt uit onderzoek dat op Dairy Campus wordt uitgevoerd. Door een derde van de ongeveer 33 liter urine per koe per dag op te vangen, verminder de ammoniakemissie met 30 tot 40 procent. Lees verder

Nieuwe vloer met urineafvoer getest

13 september 2021

In een project van de Universiteit van Rostock wordt op dit moment een nieuwe stalvloer met een urineafvoer getest. De ontwikkeling van de vloer maakt deel uit van een groter project waarin gewerkt wordt aan 30 procent emissiereductie in 2030. … Lees verder

Steun voor project ‘’Voeden van een gezonde biodiverse bodem’

1 september 2021

Het collectief Groningen West ontvangt 114.769 steun van de Gedeputeerde Staten van Groningen voor de begeleiding van ondernemers binnen het project Voeden van een gezonde biodiverse bodem. Lees verder

85 procent reductie ammoniakemissie vleesvarkens mogelijk

29 april 2021

Er kan voldaan worden aan de Brabantse eis van 85 procent reductie van de ammoniakemissie bij biggen en vleesvarkens. Dat meldt Varkens.nl. Lees verder

Spoelsysteem vermindert ammoniakemissie

5 maart 2021

Een systeem waarbij de stalvloer regelmatig met water gespoeld wordt, kan helpen de ammoniakemissie te verminderen. Dat blijkt uit een onderzoek van Wageningen Livestock Research op Dairy Campus. Lees verder

Mest en urine scheiden met een lopende band

4 februari 2021

Delta X is de naam van het systeem dat de Deense stalinrichter Staldmæglerne bedacht. Met een afvoerband in een geul worden vast mest en urine elk naar een andere kant van de stal afgevoerd. Lees verder

Mestsilo in Groningen niet hoger dan 2,5 meter

3 februari 2021

In Groningen mogen mestsilo’s in het buitengebied niet hoger zijn dan 2,5 meter. Dat heeft de provincie besloten. De beperkte hoogte geldt tot de provinciale omgevingsverordening over twee jaar geëvalueerd wordt. Lees verder

Emissiereductie in varkensstal mogelijk met bronaanpak

21 december 2020

Met bronaanpak waarbij de mest dagelijks uit de stal wordt verwijderd en een goede hokinrichting wordt toegepast is een forse reductie van de emissie van ammoniak en methaan bij biggen en vleesvarkens haalbaar. Dat meldt AgriHolland. Lees verder

JOZ Barn-E mestrobot voor dichte stalvloer

27 oktober 2020

JOZ introduceert een nieuwe mestrobot voor dichte stalvloeren. De Barn-e schuift de mest niet vooruit, maar verzamelt het met behulp van een roterende invoer. Lees verder

Onderzoek naar mestscheiding bij de bron

19 oktober 2020

Op Dairy Campus is 5 oktober gestart met onderzoek naar mestscheiding bij de bron. Drie systemen die toegepast kunnen worden in bestaande stallen worden vergeleken met een gangbare ligboxenstal met roostervloer. Lees verder