Onderwerp: Uitrijden

Dierlijke mest, zuiveringslib en kunstmeststoffen mogen niet het hele jaar worden uitgereden. Het hangt af van de grondsoort, de mestsoort, het type mest en of het om gras- of bouwland gaat. Er zijn veel regels en daarmee gepaard gaande nieuwsberichten. Hieronder vindt u het laatste nieuws over het uitrijden van mest.

Derogatie: pas eind april duidelijkheid

19 februari 2014

Het nitraatcomité heeft nog altijd niet besloten of Nederland wel of geen derogatie krijgt. Pas op 23 april, wanneer het comité weer samenkomt, kan duidelijkheid worden gegeven of boeren van een derogatie gebruik kunnen maken waardoor ze nog dit jaar, onder voorwaarden, 250 in plaats van 17- kg stikstof per hectare uit dierlijke mest mogen aanwenden. Lees verder

Mineralenconcentraat als kunstmest kost tijd

18 februari 2014

Het kan nog jaren duren voordat mineralenconcentraat als kunstmestvervanger wordt erkend. Nederland bepleit daarom een vrijstelling voor de komende jaren bij de Europese Commissie. Dat meldt Nieuwe Oogst. Lees verder

Temperatuursom op veel plekken al boven 250 graden

14 februari 2014

Op veel plekken in Nederland heeft de temperatuursom (T-som) de 250 graden al bereikt. Dat blijkt uit gegevens van het Nutriënten Management Instituut (NMI) in Wageningen. In Vlissingen werd gisteren de hoogste T-som gehaald van 286 graden. In Beerta in Noordoost-Groningen daarentegen kwam de T-som uit op 165 graden. Lees verder

“Ierland kreeg derogatie, dus wij ook”

12 februari 2014

“Ierland heeft derogatie gekregen en dus verwacht ik dat Nederland dezelfde behandeling krijgt van de Europese Commissie.” Dat zei staatssecretaris Sharon Dijksma gisteravond in de Tweede Kamer. Zo meldt Nieuwe Oogst. Lees verder

Proefjaar voor bovengronds aanwenden

5 februari 2014

Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft gereageerd op het verzoek van SP-Kamerlid Van Gerven vrijstelling te verlenen voor het bovengronds aanwenden van mest aan maximaal honderd gecertificeerde kringboeren van de Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu (VBBM) en de Noordelijke Friese Wouden (NFW). Lees verder

Mest uitrijden 2013 vanaf 1 februari

1 februari 2014

Mest uitrijden mag dit jaar vanaf 1 februari op bouwland en vanaf 16 februari op grasland. Wat zijn ook alweer de regels rondom mest uitrijden in 2013. Wanneer en waar mag er mest uitgereden worden? Mestportaal zet voor u de regels van mest uitrijden 2013 op een rijtje. Lees verder

‘Geen vrijstelling bovengronds aanwenden drijfmest’

29 januari 2014

De Technische Commissie Bodem (TCB) adviseert staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken de conceptvrijstellingsregeling, waarmee onder beperkende voorwaarden rundveehouders worden vrijgesteld van de verplichting hun drijfmest emissiearm aan te wenden, niet in te voeren. Lees verder

Adviesbasis bemesting aangevuld

29 januari 2014

In de adviesbasis bemesting van grasland en voedergewassen is globaal de samenstelling van gescheiden mestsoorten meegenomen. Dat meldt de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen. Lees verder

Benutting dierlijke mest Ierse melkveebedrijven kan beter

6 januari 2014

De benutting van dierlijke mest op Ierse melkveebedrijven is voor verbetering vatbaar. Vermindering van ammoniakverliezen speelt daarbij een belangrijke rol. Dat blijkt uit onderzoek van Stanley Lalor waarop hij op 8 januari hoopt te promoveren aan de Wageningen Universiteit. Lees verder

“Mestfraude niet afwentelen op goedwillende telers”

9 december 2013

De frauduleuze handel in mest mag niet worden afgewenteld op telers die de regels netjes naleven. Dat stelde voorzitter Jaap Haanstra van de LTO-vakgroep akkerbouw tijdens een bijeenkomst in Oosteinde in het noorden van Groningen. Dat meldt Nieuwe Oogst. Lees verder