6 maanden mestopslag niet altijd voldoende [: thema]: Schaalvergroting

Extra mestopslagruimte boven de verplichte 6 maanden kan nuttig zijn. Daarom is voor 2 voorbeeldbedrijven de minimale grootte aan mestopslag berekend voor respectievelijk 6, 7 en 8 maanden. Ook zijn de kosten vergeleken voor 1.000 m3 mestopslag in respectievelijk een mestsilo (van hout, beton, staal), een mestsilo (van folie in staalframe), een foliebassin, en een mestzak

Related Links

Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: