Eindrapport monitoring waterkwaliteit en het lozingenbesluit openteelt en veehouderij Neterselsche Loop 2005-2007

Dit is het eindrapport van het project monitoring Lozingenbesluit open teelt en veehouderij (Lotv). Het Lotv is op 1 maart 2000 in werking getreden en is tot stand gekomen in overleg met landbouw- en milieuorganisaties. Het doel van het Lotv is om piekconcentraties van bestrijdingsmiddelen en nutriƫnten in oppervlaktewater vanuit de landbouw en veeteelt te voorkomen. Om de effecten van het Lotv te bepalen is in 2001 een raamplan Monitoring waterkwaliteit AMvB Open teelt en veehouderij opgesteld door de Brabantse waterschappen. De monitoring is gestart in 2002 en loopt tot en met 2007. Het doel van de monitoring waterkwaliteit Lotv is: - het maken van een overzicht van de implementatie van de maatregelen uit het Lotv; - het verkrijgen van inzicht in de effecten van de maatregelen op de waterkwaliteit; - de doelgroep (agrarische sector) bewust maken van de waterkwaliteit. De handhavers waterbeheer vanuit het proces Toezicht houden en handhaven (T&H) van Waterschap De Dommel, hebben in het monitoringsgebied perceel- en bedrijfscontroles en milieuvluchten uitgevoerd. Tegelijkertijd is in 2005 en 2007 de waterkwaliteit van de Neterselsche Loop gemeten. Het onderzoek heeft zich toegespitst op nutriƫnten en bestrijdingsmiddelen

Related Links

Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: