Meer dan beheer : melken van beheersgras

In deze brochure informatie uit het project 'Meer dan beheer'. Ruwvoerwinning gaat goed samen met de natuurdoelen van redelijk voedselrijk grasland. Melkveebedrijven kunnen 20% beheersgras voeren zonder dat de melkproductie daalt. Bij een groteraandeel beheersgras kan het rendement op peil blijven door: …gerichte en zuinige toepassing van mest op beheersland; …voorkomen van structuurbederf, verruiging, onkruiden en giftige planten; …schoon en snel oogsten van niet te zware snedes; …vakkundigcombineren met ander ruwvoer, bijproducten of krachtvoer; …het kiezen voor sobere dieren, en dus accepteren dat een groter aantal koeien nodig is om het quotum vol te melken. Het optimale aandeel beheersland ten opzichte van de totale oppervlaktebeschikbaar grasland verschilt per bedrijfssituatie. Beheersgras aankopen of beheersland pachten is aantrekkelijk in geval van dure landbouwgrond, voldoende stalruimte voor extra dieren of een redelijke kwaliteit beheersgras.

Related Links

Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: