Mest- en mineralenkennis voor de praktijk : opslagcapaciteit voor dierlijke mest

Voor bedrijven waar dierlijke mest wordt geproduceerd is het verplicht een mestopslagcapaciteit te hebben voor de mestproductie van september tot en met februari, dus voor 6 maanden. In deze bijdrage wordt ingegaan op de bepaling van de benodigde opslag en de oplossingen bij een tekort aan opslagruimte

Related Links

Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: