Onderwerp: Afvoer

Export, verwerken, transport, regels, pluimveemest, rundveemest en varkensmest. Er wordt veel mest afgevoerd. En om te bepalen wat er wordt afgevoerd, moeten meststoffen, fosfaat en stikstof gewogen en bemonsterd worden. Hieronder vindt u het laatste nieuws over de afvoer van mest.

‘Daling overschot mineralen zet door’

22 april 2014

Het overschot aan stikstof, fosfaat en kali van de Nederlandse land- en tuinbouw blijft dalen. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Lees verder

Onderzoek naar aanzuren mest

3 april 2014

Proeftuin Natura 2000 Overijssel, een initiatief van LTO Noord en Wageningen UR, gaat samen met Schuitemaker Machines onderzoek doen naar het aanzuren van mest bij het aanwenden op grasland. Dat maakt Proeftuin Natura 2000 bekend. Lees verder

Meer tonnen mest geëxporteerd in 2013, maar minder fosfaat

25 februari 2014

De export van dierlijke mest in tonnen is met 2 procent gestegen in 2013 ten opzichte van 2012. Maar de export van fosfaat in mest is licht gedaald: met 0,4 procent. Dat blijkt uit gegevens van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Lees verder

‘Helderheid rol mestvervoerder bij verplichte mestverwerking’

20 februari 2014

In een diepgaande discussie met het ministerie van Economische Zaken is helderheid gekomen over de rol van de vervoerder van mest bij de verplichte mestverwerking. Dat meldt brancheorganisatie Cumela Nederland. Lees verder

BeddingMaster DariTech maakt mest exportwaardig

12 februari 2014

De gehygiëniseerde mest afkomstig uit de BeddingMaster van DariTech is exportwaardig. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft de BeddingMaster gevalideerd en de verwerkte mest officieel goedgekeurd voor export. . De verwerkte mest is door NIZO Food Research onderzocht op de aanwezigheid van thermoresistente bacteriën. Lees verder

‘Duitse eigen mestafzet wordt verdrongen’

3 februari 2014

Strenger controleren, aanscherping van het mestbeleid en vooral veel negatieve aandacht voor mest uit Nederland. Dat is de stemming in de aan Nederland grenzende deelstaten Noord-Rijnland-Westfalen (NRW) en Nedersaksen. Dat meldt Boerderij. Lees verder

Dijksma: hardere aanpak mestfraudeurs

30 januari 2014

Om fraude met mest aan te pakken, neemt staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken maatregelen die gericht zijn op producenten, gebruikers en vervoerders van mest. Dat schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer. Lees verder

Intermediairs zien mestverwerkingsplicht als kans

16 januari 2014

Intermediairs van mest zien de mestverwerkingsplicht die sinds 1 januari geldt vooral als een kans. Dat zegt Hans Verkerk, secretaris meststoffendistributie bij brancheorganisatie Cumela. Door de mestverwerkingsplicht hebben de mesthandelaren de mogelijkheid om klanten aan zich binden als ze die goed kunnen helpen bij het invulling geven aan de nieuwe regels. Lees verder

Bijna twee miljoen boete voor mestfraudeurs

23 december 2013

Dienst Regelingen heeft aan vier ondernemingen en twee natuurlijke personen in totaal bijna 2 miljoen euro aan boetes opgelegd. In 2011 en 2012 voldeden zij niet aan de verantwoordingsplicht mest. De zaak draait om een intermediair op de Veluwe die deel uitmaakt van een groep aan elkaar gelieerde bedrijven. Het bedrijf is onderzocht op de vervoersvoorschriften en de verantwoording van dierlijke meststoffen. Lees verder

Mesttransporten met zeer hoge gehaltes tellen niet zomaar mee

26 april 2013

Dienst Regelingen heeft samen met de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) een aantal leveranciers van vrachten mest waarin zeer hoge gehaltes fosfaat en/of stikstof voorkomen aangeschreven. Deze bedrijven hebben de mededeling gekregen dat deze vrachten niet meegeteld zullen worden voor hun mestboekhouding, tenzij de leveranciers van de vrachten met een geloofwaardige verklaring voor de hoge gehalten komen.
Lees verder