Onderwerp: Nieuws

Uitleg Mestbeleid

18 maart 2011

Boeren gebruiken mest om gewassen beter te laten groeien. Maar overmatig gebruik van mest –zowel dierlijke mest als kunstmest- heeft negatieve gevolgen. Zoals te veel algen in sloten, waardoor planten en vissen verstikken. Of teveel nitraat in het drinkwater. Om deze gevolgen zoveel mogelijk te beperken, is het mestbeleid ingevoerd. Dit beleid is gebaseerd op de Europese Nitraatrichtlijn. Lees verder

Biomassa

18 maart 2011

In de bio-based economy – oftewel de groene economie – staat het gebruik van biomassa voor brandstoffen, chemicaliën, materialen, elektriciteit en warmte centraal.

De overheid stelt als doel dat in 2030 30% van de fossiele grondstoffen (olie, steenkool, aardgas) moet zijn vervangen door groene grondstoffen (biomassa). Producten uit biomassa zijn afbreekbaar en daarom niet schadelijk voor het milieu.
Lees verder

Mestvergisting Heusden voor derde keer afgewezen

18 maart 2011

De verschillende politieke partijen in de gemeente Asten zijn niet tegen een mestvergisting, maar er is teveel weerstand tegen de grootte van het bedrijf, de mogelijke geur- en verkeersoverlast en het bedrijf zou te dicht bij het dorp liggen. Lees verder

Tijdelijke storing insturen Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen opgelost

11 maart 2011

Op vrijdag 11 maart is het tijdelijk niet mogelijk geweest om uw Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen in te sturen via uw bedrijfsmanagementsysteem of Mijn dossier. De storing is inmiddels alweer opgelost.
Lees verder

Reactie Bleker op mestfraudezaak

10 maart 2011

Reactie van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie op de vragen van de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over de recente mestfraudezaak. De staatssecretaris zet uiteen hoe fraude met mest wordt aangepakt. Lees verder

Ammoniakuitstoot met 12,5 procent omlaag

10 maart 2011

De ammoniakuitstoot door de landbouw gaat de komende tien jaar stevig dalen. Bedroeg de uitstoot in 2010 nog 114 miljoen kilo, in 2020 zal dit ongeveer 100 miljoen kilo zijn, een vermindering met 12,5 procent. Lees verder

Varkenssector heeft hoge kosten door mest

10 maart 2011

De Nederlandse varkenssector opereert in een concurrerende Europese markt en productiekosten spelen een belangrijke rol in de concurrentiepositie. Met € 1,41 per kg slachtgewicht had Nederland in 2009 een gemiddelde kostprijs ten opzichte van concurrerende landen in Europa. Maar Nederlandse varkenshouders betalen met 5% van de kostprijs relatief veel voor de afzet van mest.
Lees verder

Zinkfabriek Budel biedt oplossing voor mestdroogproject

10 maart 2011

De varkenshouderijsector zoekt naar mogelijkheden om te komen tot duurzame mestverwerkingsinitiatieven. Drogen van mest door middel van restwarmte van de zinkfabriek Nyrstar in Budel is een haalbare en interessante oplossing voor beide partijen, zo blijkt uit een onlangs gehouden haalbaarheidsstudie in opdracht van Comiva waarvoor subsidie is ontvangen van het Productschap Vee en Vlees. Lees verder

Boeren voeren meer mest af

10 maart 2011

Boeren hebben in 2009 meer mest afgevoerd dan in elk van de drie jaren daarvoor. Lees verder

Dunne fractie zelfde opbrengst als kunstmest

26 februari 2011

Het netwerk kunstmestloos boeren, waarin vijf veehouders op veen en klei op veen, als doelstelling hebben om kunstmestloos te boeren, met behoud van gewasopbrengst en kwaliteit presenteren resultaten van twee proefvelden. Lees verder